Aktualita ze dne 4. 8. 2021

Ministr zdravotnictví potvrdil, že odměny musí být vyplaceny

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí 2. srpna odpověděl na dopis předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové kvůli mimořádným odměnám zdravotníků a potvrdil dlouhodobé stanovisko odborového svazu, že odměny musí být zaměstnancům vyplaceny a peníze zaslané zaměstnavatelům na tyto odměny nesmí být použity jinak.

 

V dopise paní předsedkyně OS D.Žitníkové panu ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi ( celý dopis i odpověď v příloze) se mimo jiné píše:

v zájmu zachování sociálního smíru v resortu zdravotnictví, Vás zdvořile žádám, aby se Ministerstvo zdravotnictví urychleně zasadilo o přijetí metodického pokynu, odeslání dopisu ředitelům, publikaci sjednocujícího stanoviska (manuálu) na webových stránkách ministerstva či jakýkoli jiný účelný postup, který povede k praktickému uplatňování spravedlivých pravidel výplaty mimořádných odměn zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb. Možný nástin takovýchto pravidel si dovolím uvést v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Pan ministr zdravotnictví odpověděl paní předsedkyni OS zmiňovaným dopisem ze dne 2.8.2021, kde mimo jiné uvedl:

Podrobný způsob výpočtu kompenzací je popsán v § 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb. a v § 20 vyhlášky č. 242/2021 Sb. 

Způsob rozdělení finančních prostředků na mimořádné odměny mezi jednotlivé zaměstnance je vždy na dohodě zaměstnavatele se zaměstnanci, ale cílem je, aby všechny tyto finanční prostředky byly využity na účel, který je uveden i v důvodové zprávě výše uvedených vyhlášek, tedy na odměny za vykonanou práci v době pandemie COVID-19.

O schůzce odborové organizace s vedením ZZSHMP ohledně vyplacení odměn za tzv. II.vlnu pandemie Covid19 jsme informovali zde:

https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/dne-30-6-2021-se-konala-schuzka-odboru-s-vedenim-zzs-hmp/

 

 

 

 

 

dopis-predsedkyne-zitnikove-ministrovi-vojtechovi-kvuli-nevyplacenym-mimoradnym-odmenam---25.-6.-2021

stáhnout

odpove-ministra-zdravotnictvi-vojtecha-predsedkyni-zitnikove-kvuli-nevyplacenym-mimoradnym-odmenam---2.-8.-2021

stáhnout