Aktualita ze dne 3. 7. 2021

Dne 30.6.2021 se konala schůzka odborů s vedením ZZS HMP

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dne 30.6.2021 se konala schůzka odborové organizace s vedením ZZS HMP. Hlavním tématem schůzky bylo netrpělivě očekávané vyplacení odměn za tzv. II.vlnu pandemie Covid-19.

Managment organizace oznámil vyplacení těchto odměn v termínu červencové výplaty a to dle shodné metodiky jako za I.vlnu Covid-19.

ZO OSZSP ČR ZZSHMP navrhovala v dodatku platné kolektivní smlouvy metodiku zpracovanou právním oddělením OS , aby do skutečně odpracovaných hodin pro účely stanovení výše nároku byly zahrnuty  odpracované hodiny práce přesčas do výše úvazku 1,0  – stejně jako v dotačním titulu pro nemocnice. Konkrétně napracoval-li si zaměstnanec v daném měsíci řádnou dovolenou, nekrátila by se tomuto zaměstnanci odměna o tuto napracovanou dovolenou.

Managment organizace tento náš návrh nepřijal.

 

S přáním hezkého léta Jakub Štětka, předseda