Cíle

  • Hájit zájmy zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) v souladu se zákony České republiky a Listinou základních lidských práv a svobod v mezích stanov Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.
  • Pomáhat zaměstnavateli udržovat a rozvíjet stav organizace ku prospěchu obyvatel a návštěvníku hl. města Prahy a zdůrazňovat v této souvislosti potřeby zaměstnanců ZZS (např. průběžně zdokonalovat systém benefitů).
  • Upevňovat zaměstnanecký kolektiv ZZS HMP.