Výhody pro členy

      Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR poskytuje svým členům:

 • bezplatnou právní pomoc
 • pomoc při vyjednání kvalitních pracovních podmínek
 • pomoc při jednání o platech a mzdách
 • pomoc při prosazení zaměstnaneckých výhod
 • možnost profesního i dalšího vzdělávání
 • jinde nedosažitelné informace
 • výměnu zkušeností
 • zábavu, sport, kulturu

2. Zajišťovací fond

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.

Z fondu se poskytují následující čerpání:

 • dar při hospitalizaci,
 • dar při dočasné pracovní neschopnosti,
 • dar při narození dítěte,
 • dar při úmrtí člena,
 • dar při úmrtí člena nezaopatřenému dítěti,
 • dar při živelní pohromě,
 • dar členovi výboru odborové organizace (předsedovi) při skončení pracovního poměru pro výkon funkce.

3. Možnosti levnějšího telefonování

4. Výhodné pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli a další výhodná pojištění

5. Slevové a akční nákupy s Odbory Plus

Čtěte také výhody pro členy na webu ČMKOS.