Aktualita ze dne 12. 5. 2022

Střípky z květnového Bulletinu zdravotnických odborů

  • Odbory jednaly s ministrem Válkem o platbách a zvýšení platů a mezd

Vláda navrhla Poslanecké sněmovně při projednávání státního rozpočtu snížit platby za státní pojištěnce. Vládní koalice ve Sněmovně návrh akceptovala a celková částka se snížila o 14 mld. Kč. V této souvislosti nastala neobvyklá situace. Vzhledem k tomu, že částka již byla postupně vyplácená a vyhláška je účinná, musí Sněmovna změnit zákon: snížení o 14 mld.
bude rozložené pouze na půl roku místo na rok. V praxi to znamená, že pojišťovny obdrží za jednoho státního pojištěnce v období od 1.1. do 30. 6. částku 1967 Kč měsíčně a od 1. 7. do 31. 12. pouze 1567 Kč měsíčně.

Předsedkyně Žitníková znovu zopakovala, že snížení plateb státu odbory považují za obrovský precedens. Pacienti a zdravotníci nejsou těmi, se kterými je možné experimentovat. Každý výkyv má obrovské důsledky. Stabilní zdravotnictví je základem pro kvalitní život. Platba státu by se měla příští rok nastavit minimálně na částku 2000 Kč a až na ni by měl navázat valorizační mechanismus, který se bude odvíjet od průměrné mzdy a inflace. A co mzdy a platy? Odbory znovu připomínají, že reálné mzdy vzhledem k vysoké inflaci a také vzhledem k tomu, že se
přestaly vyplácet některé příplatky, budou o tisíce korun nižší. O kolik tedy odbory chtějí ve zdravotnictví platy a mzdy v příštím roce zvýšit? Požadavek na zvýšení zatím kopíruje inflaci.

Odbory při novele katalogu prací a vyhlášky o činnostech opakovaně navrhovaly posunutí zdravotníků o jednu platovou třídu. Ministr Válek uvedl, že se tímto návrhem bude ministerstvo zabývat. Náměstek Radek Policar připomněl, že bude nutná spolupráce s MPSV. Předsedkyně Žitníková připomněla, že mimo navýšení platů a mezd odbory navrhují další stabilizační prvky, jako je například rehabilitační a lázeňská péče. Odbory předpokládají, že se otázka pokračování dotačního titulu otevře při jednání tripartity. Předsedkyně Žitníková vznesla dotaz, zda je již rozhodnuto, který náměstek povede pracovní skupinu pro personální stabilizaci. Bylo sděleno, že Ministerstvo zdravotnictví nemá personální kapacity. Odbory znovu připomněly, že personální situace v nemocnicích není dobrá, že je nutné hledat stabilizační prvky. K možnému řešení se předsedkyně Žitníková sejde s náměstkem Pavlovicem. Na závěr se odbory s ministrem dohodly, že se nejpozději do poloviny června znovu sejdou.

  • 21. dubna

Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo setkání k reformě psychiatrické péče, kde vystoupili naši členové za sekci nemocnic, sekci zdravotnických záchranných služeb a sekci sociál. Ve svých prezentacích poukazovali na problémy, se kterými se setkávají v terénu

  • 22. dubna

V dopoledních hodinách se uskutečnila on-line schůzka sekce zdravotnických záchranných služeb, která řešila přípravu na 3. schůzi poslaneckého podvýboru pro zdravotnické záchranné služby,
která se uskuteční ve středu 18 května 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti J205 Poslanecké Sněmovny.

  • 29. a 30. dubna

V Hotelu Olšanka se konal VIII. sjezd ČMKOS, který probral nejen aktuální situaci v naší zemi, ale zvolil si staronové vedení ve složení předseda Josef Středula a místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek. Za OS se zúčastnili Dagmar Žitníková, Jana Hnyková, Lubomír Francl, Monika Kudrová, Zuzana Netolická, Dušan Papcún, Milan Synek, Martin Vostal, Alena Wilhelmová, Jan Zatloukal, Marcela Holčáková, Libuše Pavlíková, Zdeněk Vohnout a Blanka Bartáková.

Sjezd zahájil předseda ČMKOS Josef Středula. Přivítal hosty a uvedl, že i když právo být odborově organizován patří mezi základní práva, stále se odbory setkávají s tím, že lidé jsou za snahu založit odbory postihováni. Přítomné politiky vyzval, aby tomuto problému věnovali pozornost. V úvodní prezentaci zdůraznil, jak je důležité žít v míru, připomněl oběti pracovních úrazů a hlavní úspěchy odborů v posledních čtyřech letech, mezi něž zařadil zrušení karenční doby, schválení kurzarbeitu, zařazení těžkého poškození bederní páteře způsobeného dlouhodobou prací mezi nemoci z povolání. Přivítal slova premiéra Petra Fialy o důležitosti sociálního míru, ale podotkl, že žádná slova ještě sociální smír nezajistila

 

  • Odborový svaz usiluje o předdůchody pro zaměstnance záchranek

informovali jsme též zde: https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/odborovy-svaz-usiluje-o-predduchody-pro-zamestnance-zachranek/

Záchranáři se snaží napravit chyby týkající se předdůchodů. 

V loňském roce prošel úspěšně legislativním procesem zákon o možnosti dřívějšího odchodu zaměstnanců IZS do důchodu až o 5 let, bez krácení penze. Účinnost by měl nabýt 1. lednem 2023. Záchranáři uvítali tuto z měnu s nadšením, protože jako jediní ze základních složek IZS nemají nárok na výsluhy a jsou tedy nuceni pracovat v náročném povolání až do dovršení
běžného důchodového věku. Bohužel již ve schvalovacím procesu bylo jasné, že návrh byl připraven takzvaně „horkou jehlou“, což přiznali i předkladatelé návrhu, poslanci MUDr. Mašek a MUDr. Brázdil, a že jej bude nutné novelizovat. Současná vláda ovšem zapracovala na koncepci dřívějších důchodů pro náročné profese, které jsou zařazeny ve 4. stupni rizika. K těmto profesím by měli být přiřazeni i členové výjezdových skupin ZZS a dispečeři zdravotnických operačních středisek. 
Záchranáři se nevzdávají a bojují dál, nejen za sebe, ale i za ostatní náročné profese. I když je to někdy boj podobný tomu Don Quijotskému. K tomuto tématu se sešla v dubnu sekce ZZS v on-line
prostoru. Velké poděkování patří odborářům působícím na olomoucké záchrance v čele s předsedou Janem Zatloukalem, kteří využili situace a navštívili ministra Jurečku v jeho olomoucké kanceláři. Na setkání mu vysvětlili náročnost záchranářské práce a důvody, proč si záchranáři zaslouží alespoň dřívější odchod do penze. Dalším úspěchem je pozvání zástupců sekce ZZS
OS na řádné jednání podvýboru Poslanecké sněmovny pro záchrannou službu, které se koná 18. května. Projednávat se mají právě předčasné důchody pro ZZS. Svoji účast přislíbili i ministři Marian Jurečka a Vlastimil Válek. Věříme, že svojí argumentacípomůžeme k lepší a smysluplnější novele předdůchodů, které budou reálným oceněním naší náročné práce.

 

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/wp-content/uploads/2022/05/bulletin-5-2022.pdf

 

zpracoval :JaŠ