Aktualita ze dne 27. 10. 2021

Střípky z Bulletinu č.10 zdravotnických odborů

 

Úvodník Jana Zatloukala, člena výkonné rady OS za Olomoucký kraj

 

  • Vážím si práce odborového svazu a názory prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého považuji za urážející

Co mě vyburcovalo z jisté letargie, byl dopis prezident Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého a spol. zde:

https://www.protext.cz/zprava.php?id=37466

vyzývající premiéra k nenavyšování platů a mezd ve zdravotnictví. Jak máme pak chápat slova z dopisu prezidenta Dlouhého o potřebě adekvátního ohodnocení klíčových pracovníků a diverzifikaci odměňování jednotlivců. Možná by jim chtěl platy ještě snížit. Poukazování na prohlubování personální krize způsobené snižováním pracovních úvazků díky preferenci volného času často přepracovaných zaměstnanců je jen třešničkou na dortu. I přes ocenění vynaloženého úsilí zdravotníků v době krize mi obsah dopisu připadá urážlivý k zaměstnancům ve zdravotnickém sektoru, proto by se s ním měli všichni seznámit a pokud si své práce skutečně váží, vyjádřit svůj nesouhlas. Bez zaměstnanců se ani lékaři podepsaní pod dopisem předsedovi vlády neobejdou. Jsem rád, že se vedení našeho svazu podařilo na rok 2022 vyjednat plošné navýšení tarifních platů o 1400 Kč a o 6 %, jsem rád, že naše platy byly navyšovány opakovaně, a dokonce jsme dvakrát dostali covidové odměny, proto si vážím práce odborového svazu a nesouhlasím s názory Hospodářské komory. Komory, která tvrdí, že určování výše platů ve zdravotnictví není rolí vlády, ale výsledkem jednání odborů s managementy jednotlivých zařízení. Tedy se zaměstnavateli, z nichž mnozí nemají dobrý vztah ke svým zaměstnancům, o čemž svědčí i obsah tohoto dopisu. Mám obavu, aby vláda vzešlá z letošních voleb nenaslouchala takovým výzvám a nepřestala si cenit řadových zaměstnanců, zvláště v situaci, kdy se nám nepodařilo dostat do sněmovny slušnou levicovou stranu. Bůh s námi.

 

  • Odboráři podepsali s premiérem Kolektivní dohodu vyššího stupně na rok 2022

V pondělí 4. října podepsali zástupci odborových svazů, které sdružují státní zaměstnance, s premiérem Andrejem Babišem Kolektivní dohodu vyššího stupně na rok 2022.
Obsahem dohody jsou např. pravidla pro součinnost služebních úřadů a odborových organizací, předávání informací, projednání a spolurozhodování, vybavení pro činnost odborových organizací, práva pro zaměstnance pro výkon služby, úprava dovolené, sick days, podmínky pro slaďování osobního a pracovního života, sociální podmínky zaměstnanců a oblast BOZP. Kolektivní dohoda má účinnost jeden rok, ale zahrnuje možnost jejího prodloužení, a to maximálně dvakrát.

  • Odbory a ČLK prosadily u premiéra Babiše zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví, Rada poskytovatelů a ministr Vojtěch byli proti!

České zdravotnictví je stabilní, personálně saturované, zdravotníci mají dostatek času na slaďování osobního a soukromého života, jejich platy a mzdy jsou na takové úrovni, že už další navýšení není třeba = ideální stav. A skutečnost? Mnoho nemocnic ohrožuje odchod jediného lékaře, v mnoha nemocnicích jsou zavřená oddělení, protože chybí sestry a další nelékaři.

Ale má je opravdu? Informace o nárůstu průměrné mzdy v nemocnicích o 19 % je po rozboru navýšení úplně mimo. Jen odměny zvýšily průměr o 12 % a zbytek je 7 %!!! Paradoxy na nás číhají na každém kroku. Poslední nabídky na pozici strážníka u městské policie v jednom městě: nástupní plat 40 100 Kč, náborový příspěvek 100 000, požadované vzdělání  SŠ, město nabízí zájemcům další benefity včetně možnosti zajištění ubytování. Která sestra má základní nástupní plat 40 100 Kč? A lékaři?

Za odbory jsme chtěli stabilizovat personál v nemocnicích zvýšením platů a mezd. Dle poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví – Rady poskytovatelů a také dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je zvýšení platů a mezd údajně kontraproduktivní. V žádném jiném sektoru zvýšení platů kontraproduktivní není. Vláda například vytváří podmínky, kterými se umožní zvýšit tabulkové platy IT a dalších specialistů, ve školství má závazek pravidelného navýšení. Ve zdravotnictví to ovšem zřejmě neplatí. Peníze a navýšení platů jsme po mnoha tahanicích a vysvětlování prosadili, a to přes odpor ministra zdravotnictví a zaměstnavatelů, opět u premiéra Andreje Babiše. Kdo se ovšem ozval jako první? Samozřejmě ti, kteří nechtěli nic, čili poskytovatelé/zaměstnavatelé.
Napsali svým členům, že oni prý docílili zvýšení platů a někteří šli dokonce tak daleko, že tvrdili, že navýšení prosadili přes odpor prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Paradoxem je, že to byl on, kdo celou dobu prosazoval zvýšení financí a potažmo i zvýšení platů, a to jako jediný z řad ambulantního sektoru. Na jednání s premiérem jsme chodili ve trojici: předseda LOKSČL Martin Engel, prezident ČLK Milan Kubek a já. Opakovaně jsme upozorňovali na tristní personální situaci v nemocnicích a na dohody k navýšení mzdových indexů. Pro komplexní jednání jsme chtěli od ministra podklady, a to v časových řadách, aby bylo vidět, jak se komu navyšovaly úhrady a jaký je plán Ministerstva zdravotnictví pro rok 2022. Nedostali jsme nic.

Jaká byla dohoda? Zaměstnancům nemocnic v příloze nařízení vlády č. 1 a zdravotníkům zařazeným do 7. platové třídy v příloze č. 2 se zvýší platy o 1400 Kč. Zdravotníkům zařazeným od 8.platové třídy v příloze č. 2 a lékařům se zvýší platové tarify o 6 %. Adekvátně tomuto navýšení budou navýšené úhrady, a to tak, aby se mohly o stejné částky a stejná procenta zvýšit mzdy. Ministr zdravotnictví původně tvrdil, že na zvýšení platů o 6 % stačí další tři procenta. Dle našich zkušeností samozřejmě nestačí, a proto Ministerstvo zdravotnictví navýšilo úhrady v průměru téměř o 9 %. Ne z důvodu tlaku Rady poskytovatelů, ale naprosto pragmaticky. Nemocnice by z navýšení o 3 % nezvládly zvýšit platy a mzdy o 6 %. Je nejvyšší drzostí zástupců jednotlivých segmentů tvrdit, že letošní navýšení platů je jejich zásluha. Dopisy některých pro jejich členy jsou až tak zavádějící, že dokonce vyznívají, že zástupci Rady poskytovatelů byli účastníky jednání s premiérem. Neuvěřitelné. Společnost hrubne. Doby, kdy byl jednou z nejvyšších autorit lékař, a to i z důvodu morálních zásad a vzorového chování, bohužel pro část zástupců odborných společností už neplatí. Morální kredit vzal za své, a to jak při vyplácení odměn pro sestry z ambulancí, tak při jednání o platech. Normální slušní lékaři by se měli zamyslet nad tím, kdo je zastupuje, komu mohou věřit a kdo „jede“ v jejich neprospěch. Část zástupců Rady poskytovatelů určitě normálním lékařům nefandí.

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ,

Pražská krajská konference 16. 9. 2021

Diskutovalo se o situaci v nemocnicích a pobytových zařízeních sociálních služeb, o nedostatku zaměstnanců a pracovních podmínkách na jednotlivých pracovištích. Předsedkyně krajské rady Jaroslava Carrasco zhodnotila činnost krajské rady za uplynulé období, které nebylo pro jednotlivá jednání vůbec jednoduché v důsledku pandemie COVID-19.

 

Bulletin č.10 ke stažení v příloze

bulletin-10-2021

stáhnout