Aktualita ze dne 13. 1. 2022

Předčasný důchod pro IZS s otazníkem

Zákon o předčasném důchodu :  Konkrétně zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  

V § 29 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 49
zní:
„(5) Pojištěnec, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na předčasný
starobní důchod, který se nesnižuje podle § 36, jestliže v době vzniku nároku na starobní
důchod dosáhl zároveň 20 let pracovního zařazení ve složkách Integrovaného záchranného
systému49)

informovali jsme zde: https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/pracovnici-integrovaneho-zachranneho-systemu-budou-mit-narok-na-predcasny-duchod-bez-kraceni-penze-prezident-zeman-zakon-podepsal/

Zásadní problém je však v samotné  formulaci novely zákona o důchodovém pojištění  „v době vzniku nároku na starobní důchod“. Z ní totiž vyplývá, že o jedné z podmínek nároku na „PŘEDČASNÝ starobní důchod“ (to je ten, který jsme chtěli), tj. zda je odpracováno 20 let v IZS, se rozhoduje „V DOBĚ VZNIKU NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD“ (to je ten, který – pokud pánbůh dá a dožijeme se 65 let – dostaneme tak jako tak). Jenže pak už jaksi nemá smysl žádat o předčasný starobní důchod. Ano – jedno slovíčko, ale veliký rozdíl. Mohlo to fungovat – jenže to by v textu novely muselo být přesně o to jedno slovíčko víc: místo „v době vzniku nároku na starobní důchod“ by tam muselo být napsáno „v době vzniku nároku na PŘEDČASNÝ starobní důchod“.

zdroj: https://zachrannasluzba.cz/drivejsi-odchod-do-duchodu-je-v-nedohlednu/

 

MPSV ještě s ministryní Maláčovou zpracovalo novelu tohoto zákona, OSZSP ČR (zdravotnické odbory) budou požadovat poslaneckou iniciativu v této problematice.

Nad předčasným starobním důchodem pro zdravotnické záchranáře nemusíme zcela  lámat hůl.