Aktualita ze dne 2. 11. 2021

Navýšení platů pro rok 2022: opět nekonečný a také stále nedokončený příběh

 

Navýšení platů pro rok 2022 je opět nekonečný a také stále nedokončený příběh. Již v září vláda deklarovala, že zvýší finanční prostředky v návrhu státního rozpočtu tak, aby mohla v novele nařízení vlády zvýšit tarifní platy zaměstnancům veřejných služeb (vyjma zdravotníků a pedagogů) o 1400 Kč. Zvýšení platů pro zdravotníky se dohodlo po opakovaných jednáních s premiérem Andrejem Babišem. Jaký je současný stav?

Premiér a ministr zdravotnictví příslib pro zdravotnictví ohledně navýšení úhrad, které zvýšení platů a mezd umožní, splnili. V pátek 28. října vyšla vyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022, kde je nárůst úhrad na zvýšení platů a mezd pro zaměstnance ve zdravotnictví zakotven.

Situace s navýšením tarifů vyřešena není. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opakovaně vyzvala, a to jak osobně, tak dopisem, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a premiéra Andreje Babiše, aby dodrželi, co slíbili (dopisy a info v minulých aktualitách zde: https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/dopisy-s-vyzvou-k-naplneni-dohod-na-zvyseni-platu/), a aby platy prostřednictvím novely nařízení vlády zvýšili.

Bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako gesční ministerstvo, do připomínkového řízení do konce října nic nepředložilo. Připomínáme, že mimo zvýšení platů předkládáme MPSV společný návrh odborů a zaměstnavatelů na úpravu zvláštních příplatků například pro dispečerky na záchranných službách.

V případě, že do konce funkčního období současné vlády nebude novela předložena, tak okamžitě po nástupu nové vlády oslovíme příštího premiéra. V kontextu současného zdražování a navýšení platů ústavních činitelů a soudců je pro nás nepředstavitelné, že by platy ve veřejných službách, potažmo ve zdravotnictví a sociálních službách, nebyly zvýšené.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/navyseni-platu-pro-rok-2022-opet-nekonecny-a-take-stale-nedokonceny-pribeh/