Aktualita ze dne 1. 11. 2021

Dopisy s výzvou k naplnění dohod na zvýšení platů

 

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

na našich krajských konferencích jsme diskutovali řadu problémů a v závěru konferencí jste přijímali usnesení, která byla určena, jak pro současnou, tak pro budoucí vládu.

Z Vámi přijatých usnesení jsme vytvořili dopisy, které jsme odeslali.

Pro budoucí vládu jsme zaslali dopisy všem předsedům parlamentních politických stran. 

V příloze Vám, jako příklad, zasíláme dopis pro předsedu OSD prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M. a dopis pro předsedu hnutí Starostové a nezávislí Mgr. Bc. Víta Rakušana. Vzory zasíláme vzhledem k tomu, že oba pánové reagovali, poděkovali za zaslané materiály a sdělili, že je předali svým vyjednávacím týmům.

Současné vládě, premiérovi Ing. Andreji Babišovi a ministryni Dipl.-Pol. Janě Maláčové, MSc., která má v gesci platy, byly zaslány dopisy s výzvou k naplnění dohod na zvýšení platů ve veřejných službách.

 

V dopise ministryni MPSV se zmiňuje též ohodnocení operátorů ZOS a to v souvislosti s Doplněním přílohy č. 5 skupiny IV. nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Náš odborový svaz spolu se zaměstnavateli dlouhodobě upozorňuje na problém, který se vytvořil se změnou charakteru práce na zdravotnických záchranných službách, kdy dispečerky operačních středisek nemají zvláštní příplatky za vysokou neuropsychickou zátěž.
Opakovaně navrhujeme následující změnu:

V Příloze č. 5 (Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek) nařízení vlády č. 341/2017 Sb. požadujeme doplnit do IV. skupiny upravující Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví do bodu 4 slova „a práce operátorů zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska“.

 

 

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

ještě jednou Vám děkujeme za Vaši práci a zvládání, jak Vaší, tak odborové práce.

Přejeme Vám krásné dny a hodně sil, Dáša, Jana a Luboš

 

Dopisy najdete v příloze

dopis_predsedovi_ods_ze_dne_19_10_2021_211101_094607

stáhnout

dopis_ministryne_mpsv_-_j__malacova_ze_dne_19_10_2021_211101_094641

stáhnout

dopis_premier_ing__a_babis___platy_2022_211101_094710

stáhnout

dopis_predsedovi_stan_ze_dne_19_10_2021_211101_100321

stáhnout

covid-19_-_pracovnepravni_souvislosti_testovani_a_ockovani_zamestnancu_211024_134213

stáhnout