Aktualita ze dne 5. 6. 2021

Mimořádné jednání sekce ZZS ze dne 3.6.2021

 

 

Dne 20.4. 2021 se konala mimořádná on line schůzka sekce ZZS za účasti OSZSP ČR pod vedením paní předsedkyně D. Žitníkové. Dále byli účastni předsedové odborových organizací jednotlivých krajských ZZS, Prahu zastoupil člen výboru většinové odborové organizace při ZZS HMP  Kamil Jirásek a místopředsedkyně Markéta Vinšová. Tématem schůzky bylo vyplácení odměn za tzv.  druhou vlnu Covid-19. 

V úvodním slovu paní předsedkyně D.Žitníkové bylo konstatováno, že i když v dubnu https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/dne-20-4-2021-se-konala-mimoradna-schuzka-sekce-zzs/ vypadala situace kolem vyplacení mimořádných odměn za druhou vlnu Covid na ZZS jasně a optimisticky, v květnu situace vypadá jinak.  Problémy se ukázaly napříč všemi krajskými ZZS, jak ve vztazích s pojišťovnami, tak v komunikaci s řediteli jednotlivých ZZS.

Proto byl na jednání dohodnut jednotný postup všech odborových organizací krajských ZZS. Konkrétně byl odeslán návrh dodatku platných kolektivních smluv, kde jsou upřesněny „Podmínky pro vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s epidemií Covid-19 v r. 2021 pro zaměstnance poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb.“ Odborové organizace očekávají zahájení jednání s jednotlivými řediteli krajských ZZS. V podmínkách pro vyplácení mimořádných odměn je jasně a transparentně navrhována metodika komu a v jaké výši náleží odměna, a jak má být jednotlivým zaměstnancům vyplacena. Nadále platí, že odměna má být vyplacena zdravotnickým pracovníkům do maximální výše 120 000 Kč.