Aktualita ze dne 16. 5. 2024

Zrušení demonstrace dne 21. května 2024 na Malostranském náměstí v Praze

Zrušení demonstrace dne 21. května 2024 na Malostranském náměstí v Praze

Vážené kolegyně a kolegové,

na mimořádném jednání Rady ČMKOS se dnes odpoledne předsedové odborových svazů dohodli, že zruší demonstraci na Malostranském náměstí dne 21. května.

Tiskové prohlášení ČMKOS ke zrušení demonstrace dne 21. května 2024:

„Ve světle událostí, které se odehrály včera na Slovensku a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice, se Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024. Činíme tak i po diskuzi se slovenskými kolegyněmi a kolegy z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky, kteří nám dnes popsali aktuální situaci na Slovensku.

Českomoravská konfederace odborových svazů vždy a za každých okolností preferovala a preferuje dojít ke zlepšení situace v České republice prostřednictvím konsensu a sociálního dialogu.

Proto žádáme premiéra České republiky o jednání s předsedy a předsedkyněmi odborových svazů ČMKOS, abychom témata, která měla být předmětem demonstrace, mohli projednat a zároveň ukázat společnosti, že takový přístup je nejen možný, ale i efektivnější než eskalace napětí. Věříme, že to jak vláda, tak sociální partneři i naši členové a členky ocení a že se velmi brzy společně sejdeme za jednacím stolem. Buďme sami příkladem toho, že to jde.

Důvody pro svolání demonstrace trvají a jsou pro nás velmi vážné a důležité pro budoucnost.

Jednejme o nich co nejdříve“.

 

Vážené kolegyně a kolegové,

chceme Vám Všem poděkovat za Vaše úsilí o důstojné zabezpečení akce. Velmi si Vašich postojů, názorů a ochoty přiložit ruku ke společnému dílu ceníme.

Děkujeme Vám za šíření informací, pomoc a podporu.

S úctou a poděkováním, Dáša, Jana a Luboš