Aktualita ze dne 2. 9. 2021

Zdravotnická tripartita jednala o odměňování, personální stabilizaci…

foto:archiv OSZSP ČR

 

Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) se konalo 24. srpna 2021. Šlo o poslední jednání před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu, čehož si byli úředníci, odboráři i zaměstnavatelé samozřejmě vědomi, ale na průběhu a závěrech z jednání se tento fakt příliš neprojevil.

Pracovní tým jednal mimo jiné  o otázkách, které se týkají i nelůžkových zdravotnických zařízení:

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2022. Dohodovací řízení probíhalo od března do června 2021. Zdravotní pojišťovny nabídly 4% tempo růstu úhrad, které již počítá i s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč od 1. ledna 2022. Ve všech segmentech uzavřené dohody navazují na znění úhradové vyhlášky na rok 2021 a kompenzace. Dohody jsou uzavřeny pro 13 segmentů zdravotní péče. K dohodě nedošlo pro segment ambulantní specializovaná péče, zde se předpokládá stejný nárůst jako pro segmenty s dohodou.

Ministerstvo zdravotnictví bude dohody, po jejich zhodnocení, zda jsou v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, respektovat, ale nevyloučilo možné zásahy ze strany ministerstva.

Navýšení úhrad o 4 % však nepočítá s tím, že by se zvyšovaly platové tarify a mzdy zaměstnancům. Pokud by k tomu došlo, budou se parametry dohod měnit.  

Návrh úhradové vyhlášky bude do tří týdnů zaslán do připomínkového řízení.

Odbory zásadně nesouhlasí s tím, že by se platové tarify a mzdy nezvyšovaly, požadují navýšení o 10 % a pro toto navýšení požadují úpravu úhradové vyhlášky.

 

Pracovní skupina pro personální stabilizaci

 

Zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, což se nejen v České republice, ale v celé Evropě ukázalo v době pandemie COVID. Pracovní skupina pro personální stabilizaci pracovního týmu se sešla 30. června a na pracovním týmu byl předložen zápis z tohoto jednání. Sociální partneři nejdříve diskutovali o efektivitě práce skupiny, o dalším zaměření práce skupiny.

Odbory požadují od Ministerstva zdravotnictví informaci, kdo bude pověřen vedením skupiny k personální stabilizaci.

Pracovní skupina podpořila zavedení výsluh pro vybrané kategorie zaměstnanců. Na záměru je třeba dále pracovat, a to i s ohledem na obavu zaměstnavatelů z předčasných odchodů sester.

Odbory upozornily, že zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví se uskutečnilo až po nátlaku ze strany odborů.

Předsedkyně Dagmar Žitníková navrhla, aby byl v době předsednictví realizován kulatý stůl k personální stabilizaci zaměstnanců ve zdravotnictví. Odbory upozornily na kodex Světové zdravotnické organizace (WHO) k mezinárodnímu náboru zdravotnických pracovníků a migraci. Účastníci vyslovili uspořádání konference k personálním otázkám v rámci našeho předsednictví podporu.

 

 

celá zpráva zde:http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/24-8-2021-zdravotnicka-tripartita.aspx