Aktualita ze dne 16. 6. 2023

Zásadně odmítáme návrhy Ministerstva financí

Tisková zpráva z historicky prvního společného jednání předsednictev OSZSP ČR a LOK-SČL

  • Zveřejněno: 15.06.2023

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ostře odmítají návrhy Ministerstva financí na snížení plateb do zdravotnictví a snížení platů ve veřejných službách a varují před dalším zhoršením personální krize ve zdravotnictví

Vzhledem k návrhům Ministerstva financí, které jednoznačně poškodí pacienty a zaměstnance ve zdravotnictví, se na společném mimořádném jednání sešly poprvé v historii předsednictva obou odborových svazů.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů připomínají, že personální situace ve zdravotnictví je už nyní kritická, a shodují se na těchto závěrech:

  • Zásadně odmítáme návrhy Ministerstva financí, které stávající těžkou situaci ještě prohloubí. Nikdo z nás nepředpokládal, že paměť politiků bude tak krátká a že politici, kteří deklarovali, že zdravotníci jsou nenahraditelní a je potřeba je stabilizovat, najednou radikálně změní názor. Plánovaným snížením platů zcela odradí potenciální studenty a zaměstnance od jejich záměrů posílit naše zdravotnické školy, nemocnice a další zdravotnická zařízení. S pravděpodobností hraničící s jistotou je zřejmé, že ze zdravotnictví odejde i část stávajících zdravotníků, kteří dnes v nemocnicích pracují. Toto se už děje v konkrétních nemocnicích a krajích.
  • Věříme, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek splní svůj slib, který dal odborům, a že odmítne zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce na rok 2024, a tím ztrátu dalších 14 mld. Kč do zdravotnictví.
  • Deklarujeme, že nedopustíme zhoršení pracovních podmínek pro zaměstnance, které se odrazí ve snížení kvalitní péče o pacienty.
  • Zdraví je nejvyšší hodnota a zdravotní péči poskytují lidé, kteří znovu zvažují, zda má smysl ve zdravotnictví zůstat.

Obě odborové organizace se shodly, že vzhledem k bezprecedentní situaci, a to nejen ve zdravotnictví, je bezpodmínečně nutné, aby se všechny odbory v České republice spojily a nadále postupovaly společně.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je ve stávkové pohotovosti a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ji podporuje. Další kroky obou svazů budou nadále koordinované.

Jsme odbory, jsme solidární a neustupujeme lžím, aroganci a bezpráví!

zdroj: https://www.odbory.info/obsah/5/tiskova-zprava-z-historicky-prvniho-spolecneho-jednani-preds/333812

OSZSP CR a LOK-SCL varuji pred dopady navrhu Ministerstva financi - 15. 6. 2023_20230615172113 (1)

stáhnout