Aktualita ze dne 30. 9. 2014

září

Souhlasný postoj výboru ZO s požadavky ZOS a odmítnutí dalších přepracovávání půlroční zprávy vedlo nakonec p. ředitele v první polovině září k „přehodnocení přátelského přístupu“ s výborem ZO a k vyloučení zástupců ZO na pravidelných velkých měsíčních poradách vedení organizace. Upozornění, že toto stanovisko vedení je v rozporu s kolektivní smlouvou, nepřimělo vedení ZZS ke změně postoje. Ve stejné době prosakují na veřejnost prostřednictvím médií (Týden) zprávy o nestandardním jednání p. ředitele se zaměstnanci. Pan ředitel obviňuje výbor ZO z toho, že se snaží zdiskreditovat jeho osobu před říjnovými volbami do senátu, kde obhajuje svoji pozici senátora. Výbor se však v této věci nijak neangažoval.