Aktualita ze dne 18. 9. 2015

Setkání výboru ZO s panem ředitelem ZZSHMP MUDr. Petrem Kolouchem, MBA

25. září 2015

Setkání inicioval výbor ZO a ze strany pana ředitele bylo vřele přijato. Za výbor ZO se zúčastnili Jan Franěk, DiS., Jakub Štětka, DiS. a Markéta Vinšová, DiS.

Projednávaná témata jsme volili s ohledem na časový prostor pro naše setkání a s ohledem na již termínované změny v organizaci vyplývající z posledního zápisu z velké porady.
Pan ředitel pracuje intenzivně na změnách v organizaci, změny jdou vstříc zaměstnancům. Nelze však očekávat vše hned, je třeba trpělivosti z našich řad, vždyť nového ředitele nemáme ani 100 dní.

Projednávaná témata:

1. Webové stránky naší ZO

 • Umístění na intranet (již provedeno).
 • Možnost hlasování z PC na pracovišti.
 • Hlasování je jakýmsi průzkumem vašich názorů na podněty nejen naše, ale přicházejících i od samotných členů. Na základě výsledku hlasování bude zřejmá priorita těchto podnětů.

2. Psychosociální intervence

 • 100% anonymita
 • Psychosociální pomoc vždy řešena mimo ZZS HMP, profesionálními odborníky rutinním způsobem. Pan ředitel souhlasí, přesnější podklady zajistíme my, pomoc bude hrazena z prostředků organizace.

3. Personální nedostatky (nedostatek zaměstnanců do služeb)

 • Návrh na systémová opatření (zařazení VZO do služeb na RZP, střídání zaměstnanců na pozici IP se zaměstnanci, kteří mohou a chtějí tuto pozici vykonávat). Pan ředitel projedná s managementem organizace.

4. Schodolezy

 • Nedodržení termínu dodávky na 3 stanoviště. Pan ředitel prověří.

5. Asistence -nestahovat vozy z provozu

 • Komerční asistence jen na dohody.
 • Posuny služeb z důvodu plánované asistence – nepřijatelné. Pan ředitel projedná s p. Petrusem a s p. Šmatem.

6. Stáže

 • Doposud není zpracována koncepce panem Mejstříkem. Pan ředitel má o vzdělávacím centru včetně stáží jiné představy, více ve prospěch zaměstnanců.

7. Sleva na MHD

 • Řeší pan radní Dolínek.

8. VRZ

 • Za odborovou organizaci byl předložen návrh k laskavému přehodnocení MP 07 a jeho dodatku ve formě interního sdělení. To se týká paušálního používání VRZ cestou s pacientem do nemocnice. Navrhovali jsme zapínat VRZ dle rozhodnutí vedoucího výjezdové skupiny a priority, tak, jak tomu bylo v minulosti. Nadužíváním VRZu při cestě do nemocnice s pacientem se zvyšuje riziko dopravních nehod, stres a zátěž posádky a v neposlední řadě i diskomfort pro pacienta samotného. Pan ředitel vyslechl náš návrh, je však potřeba celou záležitost podrobit analýze o kolik se pak navýší celkový čas výjezdu.

Nabídka od MP k možnosti využít kapacity rekreačního střediska Žihle. Bližší informace o tomto zařízení zjistíme my, včetně cenových nabídek pro zaměstnance naší organizace. Do budoucna by bylo možné uvažovat o nějakém příspěvku na rekreaci např. v tomto zařízení.

Závěrem bychom chtěli požádat co nejvíce zaměstnanců, kteří se podílejí na asistencích ve svých řádných směnách, nikoli na dohodu, aby nám zaslali co nejvíce podnětů o tom, zda jsou s tímto způsobem využívání jejich pracovní doby spokojeni či ne.
Děkujeme všem,
Za výbor ZO, Jan Franěk