Aktualita ze dne 22. 9. 2021

Záchranáři se sešli na jižní Moravě

foto: Jana Hnyková

 

Po dlouhé odmlce, způsobené pandemií COVID19, se ve dnech 7. a 8. září 2021 sešli záchranáři z celé republiky konečně mohli v jihomoravských Šakvicích setkat osobně, nejen on-line formou,
v které všechna jednání poslední takřka dva roky probíhala. Chuť se setkat „kontaktně“ se projevila na velmi vysoké účasti. Jednání se zúčastnila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl. Za pražskou odborovou organizaci se zúčastnil předseda Jakub Štětka a hospodář Jirka Zeithaml.

Účastníky neodradilo ani to, že část nákladů si musel každý uhradit sám. Témata, která záchranáře trápí, jsou velmi ožehavá a stále aktuálnější. Přes veškerou snahu odborového svazu
i jednotlivých základních organizací se dodnes nepodařilo dořešit správné vyplacení mimořádných odměn, výše příplatků je nejen v každém kraji odlišná, ale většinou se příliš neliší od
nejnižších zákonných limitů. Jejich navýšení je závislé nejen na sociálním dialogu se zaměstnavateli, ale také na zřizovatelích ZZS, jimiž jsou kraje. Často se setkáme se zájmem
krajských politiků jen v případě jejich prezentace před novými sanitkami nebo základnami. Když však mají udělat něco pro samotné zaměstnance ZZS, politici zmizí a maximálně hledají výmluvy typu nízkých rozpočtů krajů, ekonomických krizí a podobně.
Záchranáři diskutovali o dalších možnostech rozšíření sociálního programu pro zaměstnance výjezdových skupin a operátory zdravotnického operačního střediska. Míra rizika, neuropsychické zátěže a stále se zvyšujících nároků na práci v terénu by si zasloužila podobné benefity, jako mají ostatní klíčové složky integrovaného záchranného systému. První vlaštovkou je i návrh na možnost dřívějšího odchodu do důchodu až o 5 let, bez
krácení penze.
Závěrem všichni přítomní vytvořili a schválili společné usnesení směřované k zaměstnavatelům, zřizovatelům i politikům,
kde je vyzývají k řešení problémů na ZZS a současně i v celém segmentu zdravotnictví, v tomto
znění:
Sekce ZZS vyzývá zaměstnavatele, zřizovatele i politiky:
● k navýšení odměňování
zaměstnanců ZZS, zvýšení tarifu o 3000 Kč,
● k navýšení zvláštních příplatků na horní hranici zákonného limitu,
● k zavedení infekčního příplatku pro členy výjezdových
skupin,
● k vytvoření zvláštního příplatku ze neuropsychickou
zátěž pro dispečerky ZOS,
● k vytvoření benefitů, vedoucí k stabilizaci personálu.
Sekce ZZS vyzývá zaměstnavatele k vyplacení všech finančních prostředků, které
obdrželi na mimořádné odměny, zdravotníkům. Jejich použití na jiné účely je protizákonné.
Sekce ZZS vyzývá politiky
k zachování počtu nemocnic. Jejich redukcí by došlo k omezení dostupnosti zdravotní péče, což potvrdila především pandemie nemoci COVID-19.

 

Setkání bylo přínosné, opět ukázalo, jaké problémy jsou ty nejpalčivější, v diskuzi mohli účastníci probrat mnoho otázek a nejasností. Setkání pomohlo také upevnit vztahy mezi jednotlivými ZO a ujasnit si jednotný postup při prosazování oprávněných požadavků. Velké poděkování patří celému odborovému svazu, kolegům z jihomoravské záchranky za skvělou organizaci pobytu a v neposlední řadě všem odborářům, kteří se hlásí o práva nejen svá, ale všech zaměstnanců. Ještě před odjezdem domů zazněla myšlenka na zopakování jednání v podobném rozsahu i příští rok.

 

Martin VOSTAL,
řídící sekce zdravotnických
záchranných služeb OS,