Aktualita ze dne 3. 6. 2021

Záchranáře pojistí PVZP na půl roku zdarma

Pojišťovna VZP, a. s. (PVZP) se rozhodla ocenit odvážnou práci lidí pracujících v první linii na ochraně občanů před epidemií a proto jim nabízí užitečná pojištění na prvních šest měsíců zcela zdarma.

 

 

Výjimečná nabídka se týká pojištění pro případ výpadku příjmů Patron, pojištění majetku a odpovědnosti občanů a pojištění pro případ závažných onemocnění Fénix.

Patron poskytuje finanční polštář v případě úrazu, náhlé nemoci nebo pracovní neschopnosti. Pojišťovna vyplácí při pracovní neschopnosti až 1000 korun denně, v případě hospitalizace z důvodu úrazu dvojnásobek sjednané denní dávky.

Pojištění majetku a odpovědnosti zahrnuje nejčastější rizika spojená s chodem domácnosti. Pojištění umožňuje individuální nastavení podle potřeb klienta, jediná smlouva zahrnuje všechny byty a domácnosti rodiny. Pojištění odpovědnosti je možné sjednat pro celou Evropu nebo i celý svět. Součástí je asistenční služba poskytovaná zdarma 24 hodin denně.

Fénix chrání v případě diagnózy rakoviny a dalších závažných onemocnění jako jsou infarkt myokardu nebo mrtvice. V případě závažného onemocnění je klientovi na účet vyplaceno až 2,5 milionu korun ihned po stanovení diagnózy.

Ke sjednání pojištění Patron a Fénix není nutné dokládat příjmy ani vstupní lékařská prohlídka.

Zájemci o sjednání výhodných pojištění s půlročními prázdninami od placení pojistného z řad pracovníků integrovaného záchranného systému mohou kontaktovat přímo obchodní ředitelku PVZP Dominiku Šmídovou: tel. 731 546 084 nebo e-mail dominika.smidova@pvzp.cz.

 

zdroj + foto   https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/05/zachranare-pojisti-pvzp-pul-roku-zdarma/