Aktualita ze dne 26. 11. 2015

Výsledky voleb

Vážení členové základní odborové organizace při OSZSP,

dovolte mi, abych jako předseda volební komise Vás informoval o výsledcích voleb do výboru naší zákl. organizace, které se uskutečnily ve dnech 23. a 24. listopadu roku 2015. Volby proběhly regulérně dle stanov a vnitřního řádu organizace.

Platných volebních lístků bylo odevzdáno i započteno 77 z čehož vyplívá, že hlasovala více jak polovina členů naší odborové organizace registrovaných k prvnímu volebnímu datu. Tudíž jsou výsledky volby právoplatné a závazné.

Z deseti kandidátů, jak již bylo předesláno, postoupilo sedm do výboru, který se do čtrnácti dnů od tohoto zveřejnění musí sejít a zvolit si jednotlivé pozice, včetně předsedy. Preference voličů bude odhalena jen těmto sedmi postoupivším, kteří by k preferencím měli přihlédnout při určování jednotlivých pozic.

Zvolení do výboru:

  • Bělohlávek Tomáš
  • Franěk Jan
  • Schorný Jan
  • Strnad Radek
  • Štětka Jakub
  • Štolc Martin
  • Vinšová Markéta

Nezvolení:

  • Hirjak Ján
  • Horňák Petr
  • Chmelová Jwan

V Praze dne 26. 11. 2015 Milan Dolejš