Aktualita ze dne 27. 4. 2021

Vyšla kompenzační vyhláška, která určuje až 120 000 Kč pro záchranáře a další odměny

 

 V úterý 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 = kompenzační vyhláška II. Tato vyhláška kompenzuje dopady koronavirové pandemie na zdravotnická zařízení, určuje mimořádné odměny zdravotníkům za práci při druhé vlně pandemie COVID-19 a dodatečně vybraným segmentům dává odměny za první vlnu.

 

● Zdravotničtí pracovníci pracující na zdravotnických záchranných službách obdrží mimořádné odměny až 120 000 Kč.

● A jak to bude s odměnami pro zdravotnické pracovníky?

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„Souběžně s tím bylo na národní úrovni rozhodnuto o vyplácení odměn pro zdravotnické pracovníky za druhou vlnu pandemie COVID-19, která začala v říjnu 2020, přičemž odměny v mimo-nemocničních segmentech mají být financovány formou kompenzací ze zdravotního pojištění. Výše odměn je analogická jako za první vlnu, tj. 75 000 Kč hrubého na každého zdravotnického pracovníka, případně 120 000 Kč u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

Počty pracovníků a týdenní kapacity zdravotnických pracovníků budou přejaty z příloh č. 2 smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami. V těchto smlouvách by měli být evidováni všichni pracovníci, i když nejsou nositeli výkonů v seznamu výkonů.“

● Mimořádné odměny by měli zaměstnavatelé vyplatit ve výplatě za měsíc květen, tedy v červnu. Poskytovatelé obdrží finance na odměny od zdravotních pojišťoven nejpozději do 31. května.

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„U kompenzací nákladů spojených s odměnami jsou také stanoveny zálohy na kompenzaci, které poskytovatelům zaručí co nejrychlejší vyplacení těchto kompenzací, nejpozději do 31. května 2021.“

● Je na odměny dost peněz? Kolik zdravotní pojišťovny vyplatí?

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„Celkové dopady novelizace kompenzační vyhlášky jsou odhadnuty na 12,6 mld. Kč. Z toho cca 1 mld. Kč tvoří dodatečné kompenzace segmentům, kde došlo k většímu než očekávanému propadu produkce. Dalších 0,2 mld. Kč představují kompenzace za zvýšené osobní náklady související s odměnami zdravotníkům za první vlnu pandemie COVID-19. Zbývajících 11,4 mld. Kč je určeno na kompenzace osobních nákladů vzniklých v souvislosti s odměnami zdravotníků za druhou vlnu pandemie COVID-19.“

 

zdroj a celý text:   http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/27-4-2021-kompenzacni-vyhlaska.aspx