Aktualita ze dne 19. 5. 2023

Výkon a spravedlivá odměna. Platy, platy a zase platy…

 

Zákoník práce § 109 odst. 4: Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek,
podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Pracovní tempo a zátěž ve zdravotnictví narůstá, narůstá i průměrná roční míra inflace.
Českým statistickým úřadem je za rok 2022 stanovena ve výši 15,1 %. Výše odpovídá přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v uplynulém kalendářním roce proti předchozímu kalendářnímu roku.

U zdravotníků z většiny nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví se letos nakonec povedlo navýšení odměn dosáhnout, byť byl paradoxně větší problém
právě v přímo řízených organizacích než v ostatních společnostech. Nebyly totiž navýšeny tarifní složky. Ačkoliv nemocnice dostaly navýšení úhrad vystačující na čtyř až
šestiprocentní růst platů, odbory navýšení musely urgovat přes Ministerstvo zdravotnictví, zatímco většina ostatních nemocnic zvedla mzdy o cca osm procent. Faktem ovšem
je, že odměňování v přímo řízených nemocnicích je v průměru o několik tisíc korun vyšší, a tak si ostatní zařízení velmi často nemohla dovolit svým zaměstnancům peníze nepřidat.
Odboráři nadále požadují ještě letos přidání do tarifů, aby se peníze dostaly ke všem ve zdravotnictví. Tento svůj požadavek začátkem dubna oznámil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Chce, aby se ještě letos tarify zvýšily o pět procent.

Situace v sociálních službách je bohužel ještě horší. Odborový svaz vyvolal jednání na základě informací od členů odborových organizací, ale i dalších zaměstnanců v sociálních
službách, kteří si stěžují, že v sociálních službách nedošlo v letošním roce k navýšení platových tarifů, ale ani mimotarifních složek platů.
Jako záchranář a předseda odborové organizace Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy se obrazně řečeno prosekávám trním čísel a zjišťuji, že záchranné služby inkasují díky navýšení úhradové vyhlášky v roce 2023 od pojišťoven navíc 1500 Kč za každý výjezd. Zdravotnické záchranné služby jsou v ČR, jak víme, zřizovány kraji. Nejsou tedy přímo řízeny Ministerstvem zdravotnictví. A kraje se doposud nevyjádřily konkrétně, zda budou krátit tzv. neinvestiční příspěvky jednotlivým ZZS, či nebudou. V roce 2022 byl průměrný příspěvek zřizovatele
na celkových nákladech 56 % (zdroj Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR).
Na celkové částce se o něco více než dříve podílely platby od zdravotních pojišťoven (4,39 mld. Kč, což je, pro zajímavost, téměř 2x více než před pěti lety). Z původní “tradiční”
zhruba třetiny se tak podíl úhrad ze zdravotního pojištění pomalu blíží polovině nákladů na záchranku. V roce 2023 bude toto číslo logicky vyšší. Uvidí z těchto částek něco zaměstnanci?

A tady je zakopaný pes nebo pověstné jádro pudla. Jenom přát si, aby část zvyšujícího se podílu peněz od pojišťoven doputovala zaslouženě k zaměstnancům. Přání ale bohužel
stačit nebude. Optikou odboráře zcela pochopitelně namítám: zdroj peněz (pojišťovny) máme, finance dle ekonomických rozvah jednotlivých ZZS na účty ZZS přicházejí,
výnosy pro ZZS za rok 2023 se zvyšují. A platy?
Platová politika na jednotlivých krajských ZZS není zcela konzistentní. Tarify jsou dané vyhláškou, zvláštní příplatky též, ovšem ty se na jednotlivých krajských ZZS zásadně liší. Legislativou je dána jejich maximální výše, ta však není vyplácena všude. Na některých ZZS v ČR došlo v roce 2023 k navýšení příplatku v řádech stokorun a jinde tisíců. Někde příplatky zvýšit nelze,
protože jsou již na zákonném maximu. Sjednocení příplatků je dlouhodobé téma svazové sekce zdravotnických záchranných služeb a je to téma na jiné zamyšlení.

Nyní je aktuálně na nás odborářích, abychom se nepoddali jarní únavě a s razancí sobě vlastní připomněli svým zaměstnavatelům a zřizovatelům, o kolik se navyšují zisky záchranných
služeb platbami od pojišťoven a konkrétně na číslech dokázat, o kolik se navyšuje tempo naší práce ve výjezdovosti ZZS. „Kupeckým počtům“ není třeba se dlouze učit. Ať chceme nebo ne, jsme na
trhu. Jsme na trhu práce, na trhu pracovních sil. Nenechme svou prací, platem i sami se sebou „kupčit“.
Zdroje financí tu jsou. Za svoji odvedenou práci se nemusíme stydět. „Jenom potlesk nestačí“, bylo heslem evropských odborů. Nelze než tomu zatleskat a oznámit zaměstnavatelům
požadavek navýšení platů vzhledem k souvislostem zmíněným v této úvaze. „Je to o prioritách“, jak s oblibou říká paní předsedkyně a duše zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

 

Jakub ŠTĚTKA, DiS,
předseda ZO OSZSP ČR ZZS
hlavního města Prahy,

 

ZDROJ : https://www.zdravotnickeodbory.cz/bulletin/bulletin-5-2023/