Aktualita ze dne 11. 2. 2019

Výbor ZO sešel s radní pro zdravotnictví HMP

Vážené kolegyně , vážení kolegové

Dne 6. 2. 2019 se Výbor ZO sešel s radní pro zdravotnictví HMP Mgr. M. Johnovou. Na schůzce jsme informovali o našich pohledech zejména na pracovní podmínky, sociální a platové podmínky ve všech směrech,  tak jak je slyšíme od našich členů a zaměstnanců. Paní radní navrhla, aby jsme předložili konkrétní požadavky a možnosti nápravy. Shoda byla dosažena v požadavcích  na tripartitních jednáních (HMP, management ZZS a odbory). Ze závěrů schůzky dále vyplynulo, že považuje ZZS za profesionální organizaci s kvalitním produktem. Dále ze schůzky vyplynulo, že řešení našich problémů vidí v jednání s managementem ZZS (výbor zo to tak jednoznačně nevidí). Vzhledem k tomu, že námi požadované řešení (souhrn opatření – razantní navýšení výjezdových skupin v desítkách procent a ne počet nově přijatých zaměstnanců, zvýšení osobního příplatku, umožnění klidné konzumace alespoň jednoho jídla za směnu, problematika VRZ ne ve prospěch pacientů. ale aby se to všechno stihlo, tlak na urychlení výjezdů  atd.) ve všech směrech je závislé na míře příspěvku MHMP ZZS (na pojišťovny nemůžeme spoléhat – ZZS utratí 650 mil. aby od zdr. pojišťoven dostala 230mil. !!! – a více výjezdu nám jak ukázaly poslední roky nám taky finančně nepomůže i když management tvrdí opak – viz nepřidání  1 000 korunového příspěvku zvláštní příplatek), kde vůbec není jisté, zda další navýšení příspěvku bude MHMP akceptováno (HMP může mít jiné priority), chceme větší kontrolu nad tím, jakým způsobem (podrobné vysvětlení)  je s příspěvkem z MHMP managementem ZZS naloženo.  Na MHMP nemusí být naše problémy pociťovány tak intenzivně, jak je pociťujeme my sami.

Je potřeba i více vaší iniciativy, pište emaily na výborový email, na který mají  přístup  pouze členové výboru naší OO.  Sdělujte stesky z provozu, abychom mohli při jednáních s vedením organizace a MHMP argumentovat ve Vašem i našem  zájmu  .

Výbor ZO