Aktualita ze dne 7. 2. 2021

Vrchní soud v Praze k mimořádným odměnám – zdravotníkům náleží respekt a úcta!

 

Dne 11. 1. 2021 byla v médiích zveřejněna důležitá zpráva týkající se mimořádných odměn vyplacených zdravotníkům

za tzv. I.vlnu epidemie COVID-19. Vrchní soud v Praze totiž dne 5. 1. 2021 vynesl zásadní rozhodnutí (právní věc pod č. j. KSPH 67 INS
5496/2018, sp. zn. VSPH 1515/2020-B-35 VS), kterým vyložil, že mimořádné koronavirové odměny zdravotníků nemají být posuzovány jako mimořádný příjem podle insolvenčního zákona, a nepodléhají tedy srážkám ze mzdy (platu) pro účely oddlužení.

Odejmout některým zdravotníkům – dlužníkům v insolvenčním řízení – toto mimořádné finanční ocenění státu jen proto, že nedomyšleně novelizovaný
insolvenční zákon na takovou situaci nepamatuje, považuje Vrchní soud v Praze za zjevnou nespravedlnost a amorálnost, již je třeba bez zbytečného prodlení
napravit, neboť COVID-19 nepočká, než si vše „legislativně ošetříme“.
Na závěr pak soud ve zmíněném rozhodnutí připomíná, že i pokud by v budoucnu byla sestra příjemcem obdobných odměn v souvislosti s péčí
o pacienty s koronavirem, má soud rozhodnout i bez návrhu o tom, že se taková odměna do výpočtu splátky nezapočítá.