Aktualita ze dne 10. 8. 2022

Vláda letos přidá 10 % jen do nejnižší tabulky, ostatním nic

 

 

V úterý 19. 7. 2022 se zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy spolu s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem opět sešli s předsedy koaličních stran a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou kvůli řešení dopadů vysoké inflace na zaměstnance veřejných služeb formou úpravy platů. Jednání velmi krátce zahájil premiér Petr Fiala, který požádal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, aby odborářům prezentoval vládní názor.

 

Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zrekapituloval dosavadní průběh jednání a sdělil, že platí, co na čem byla shoda už minule.

  • Vláda od 1. 9. 2022 upraví platové tabulky pro zaměstnance, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to zvýšením tarifů o 10 %.
  • Státní zaměstnanci neobdrží plošné zvýšení, ale podle dohod ve vládě a zásluhovosti jednotlivých skupin obdrží mimořádné odměny.
  • Žádná jiná skupina zaměstnanců v letošním roce 2022 kompenzaci neobdrží.

Další návrhy vlády byly následující:

  • Příslušníci bezpečnostních složek budou mít zvýšené platové tarify od 1. 1. 2023 o 10 %.
  • U všech ostatních zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků) se vláda kloní k variantě navýšení platů o 5 % od 1. 1. 2023 – (týká se i záchranářů, pozn. ZO)
  • Zvýšení o 5 % se ovšem váže na ekonomickou situaci státu a růst HDP, takže další jednání a upřesnění ze strany vlády by mohlo proběhnout v srpnu po zveřejnění makroekonomické prognózy.

 

 

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková zdůraznila, že by za současné ekonomické situace zaměstnanců neměla zvítězit ideologie nad realitou. Koupěschopnost zaměstnanců klesá, vysoké náklady na energie platí už teď. Připomněla nízkou platovou úroveň zaměstnanců v sociálních službách a vyjádření zaměstnavatelů ze sociálních služeb, že nejsou na trhu práce konkurenceschopní. Zaměstnanci jsou přetížení, frustrovaní, po pandemii nemoci COVID-19 má mnoho z nich zdravotní problémy, čísla o zvyšující se nemocnosti to dokládají. Připomněla také nezastupitelnou práci pracovníků hygienické služby, jejich pracovní přetížení a omezování financí pro hygienické stanice. Vznesla také dotaz, jak se bude řešit růst nákladů ve zdravotnictví. Závěrem poděkovala vládě za shodu na zvýšení platů pro zaměstnance v příloze č. 1.

Premiér Petr Fiala sdělil, že hodnocení odborů není spravedlivé, vláda problémy neřeší ideologicky. Vláda souhlasí s názorem, že práce se má zaplatit, ale má jen omezené zdroje. Finanční prostředky nedají do platů, ale zaměstnancům pomohou například úsporným tarifem na energie. Někde řeší mzdy, někde řeší sociálně potřebné. Uvedl, že objem státní pomoci je srovnatelný s pomocí, kterou dávají svým občanům vlády okolních zemí.

 

Předseda Pavel Bednář se zeptal, jaké jiné rozhodnutí než ideologické je rozhodnutí nezvýšit platy státním zaměstnancům. Celkové náklady na zvýšení platů státních úředníků o 10 % představují částku okolo 1,3 mld. Kč, což je v bilionovém státním rozpočtu zanedbatelný výdaj.

 

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová sdělila, že není možné přilévat olej do ohně, inflace je vysoká a další zvýšení platů bude mít proinflační důsledky. Je nutné, aby se lidé krátkodobě uskromnili, krátkodobější strádaní zamezí dlouhodobému. Připomněla, že jsme ve válce. Vláda pomůže lidem, kteří jsou v nouzi. Odbory mají připomínat potřebným, aby si požádali o sociální dávky.

Místopředseda ČMKOS Vít Samek reagoval, že proinflačním prvkem nejsou mzdy a platy. Lidem se má vyplatit pracovat, dávky nejsou řešení.

Předseda STAN Vít Rakušan znovu připomněl energetický tarif, přes který obdrží podporu každá domácnost. Tato forma podpory je dle jeho názoru stejně důležitá jako platy. Vláda pomáhá plošně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sdělil, že se už dál asi neposuneme, vláda již své stanovisko sdělila.

 

Premiér Petr Fiala závěrem připomněl, že k platům pro rok 2023 se vládní koalice s odbory sejde po makroekonomické predikci ve druhé polovině srpna.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/vlada-prida-10-jen-do-nejnizsi-tabulky-ostatni-letos-nedostanou-do-tarifu-nic/