Aktualita ze dne 3. 3. 2023

Většina přímo řízených nemocnic ani sociální služby stále nezvedly zaměstnancům odměny, zlobí se odbory

FOTO:Jana Hnyková

 

Navzdory tomu, že se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka měly platy v přímo řízených nemocnicích letos zvednout o čtyři až šest procent, většina z nich tak neučinila. Odbory se proto na začátku týdne s ministrem sešly a dostaly přislíbeno, že ministerstvo bude situaci řešit. Ještě horší je ale situace v sociálních službách, kde nedošlo v podstatě k žádnému navýšení platů. Předsedkyně zdravotních a sociálních odborů Dagmar Žitníková proto napsala dopis premiéru Petru Fialovi a vyzvala ho k nápravě.

 

Lékařské a zdravotnické odbory během jednání na ministerstvu seznámily ministra Válka s tím, že dohodu mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli se povedlo uzavřít jen v několika málo nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví. Konkrétně se tak platy doposud povedlo ze čtyř desítek přímo řízených nemocnic navýšit v VFN, FN Plzeň, FN Hradec Králové a FN Ostrava plus v jedné psychiatrické nemocnici.

„Trváme na zvýšení platů buď v podobě osobního ohodnocení, nebo odměn, a to o avizované čtyři až šest procent. Dohoda je teď taková, že ministerstvo zdravotnictví má oslovit ředitele nemocnic a připomenout jim, že mají s odbory o navýšení platů jednat. Domluvili jsme se také na tom, že se nejpozději do 20. března znovu sejdeme a řekneme si, jaký je posun v nemocnicích – zda došlo k dohodám. Pokud ke změnám nedojde, sejdeme se s panem ministrem i za účasti ředitelů jednotlivých nemocnic a zdejších odborů,“ řekla ZD Dagmar Žitníková.

Bezprecedentní situace

Ředitel odboru přímo řízených organizací Jan Michálek tak dostal za úkol situaci prověřit s tím, že kolektivní vyjednávání by mělo být uzavřeno do poloviny března. Je ovšem otázka, jak stav řešit – doporučení ministra nemá takovou právní validitu, jako nařízení vlády, protože nejde o právně závazný dokument. Krajním nástrojem by pak ještě mohla být hrozba, že ředitelé, kteří neuposlechnou, by o své křeslo mohli přijít.

„Kdyby byly navýšeny tabulky, byla by situace daleko jednodušší, což jsme ostatně panu ministrovi při všech jednáních opakovaně sdělovali. Část ředitelů tak teď odborářům řekla, že mimotarifní složky nenavýší, protože tarify se nezvedly a oni navyšovat nemusí. Pan ministr chtěl konkrétní seznamy i s průběhem jednání tam, kde se ještě jedná, což jsme mu dali. Je totiž pravda, že ve fakultních nemocnicích to nabralo obrat poté, co z ministerstva odešel dopis pana ředitele Michálka, v němž byla informace, že nemocnice mají s odbory navýšení platů v objemech mezi čtyřmi až šesti procenty řešit,“ doplňuje Žitníková.

Podle ní došlo k situaci, kdy byly na vyšší platy poslány peníze, ale vzhledem k nenavýšení tarifů v přímo řízených nemocnicích se odměny nezvedly, poprvé. Zpravidla to doposud bylo tak, že když nedošlo k navýšení tarifů, nebyly ani zvednuty úhrady – anebo došlo ke zvednutí tarifů, nemocnice na ně ale nedostaly adekvátně zvýšené úhrady. Pak jim ovšem nezbylo nic jiného, než odměny beztak zvýšit, protože k nárůstu došlo nařízením vlády.

„Vyzýváme vás ke sjednání nápravy a úpravě platových tarifů. Za vládu jste deklarovali, že finanční prostředky zaměstnavatelé obdrželi, zasaďte se nyní o to, aby doputovaly až k zaměstnancům. Vysoké životní náklady a extrémní inflace ženou lidi do bídy, a to zvláště zaměstnance v sociálních službách. Pomoc má být cílená, člověk má dostat za práci zaplaceno. Odmítáme, aby zaměstnanci, kteří řádně pracují, navíc v profesích, jež jsou pro společnost potřebné a nenahraditelné, byli kvůli svému ekonomickému přežití odkázáni na sociální dávky. Je to pro ně nedůstojné a vnímají to tak, že stát jimi, jejich prací a jejich profesí pohrdá,“ dodává v dopise Žitníková.

Michaela Koubová

 

celý text a zdroj: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/03/vetsina-primo-rizenych-nemocnic-ani-socialni-sluzby-stale-nezvedly-zamestnancum-odmeny/