Aktualita ze dne 1. 4. 2021

Velikonoce 2021 – nové a lepší

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

jak již jistě mnozí víte z intranetového portálu ZZS HMP, od 1.4. 2021 dochází k navýšení příplatku za směnný/nepřetržitý provoz.

Vedení ZZS HMP na základě jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a následně schváleného požadavku finančních prostředků pro rozpočet roku 2021, navyšuje příplatek za práci ve směnném
neboli nepřetržitém provozu. Jedná se o zvláštní příplatek podle § 129 ZP, který je v souladu s ustanovením § 8 Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nutno připomenout, že naše odborová organizace požadovala navýšení tohoto příplatku, který byl na minimální zákonné hranici, již na jednání se zaměstnavatelem  v lednu 2020. O tomto jednání jsem vás informovali v dopise členům odborové organizace 17.2.2020.  Jsme potěšeni, že organizace v zastoupení ředitelem MUDr. P. Kolouchem akceptovala náš návrh a tento požadavek byl nyní zdárně realizován.  Jedná se o druhé navýšení fixní částky měsíční mzdy v posledních dvou letech.

Stejně bychom chtěli připomenout, že prvním požadavkem  stran odborové organizace bylo navýšení zvláštního příplatku za neuropsychickou zátěž. Tento požadavek byl formulován  v „Požadavcích ZO OSZSP ČR ZZSHMP“  5.2. 2019, stejně jako příspěvek na jízdné MHD, odstranění výrazných nerovností v stanovování osobních příplatků u různých pracovních kategorií.  Tyto odborovou organizací navrhované benefity byly prezentovány  na tripartitní dubnové schůzce (ZZS HMP, odbory, MHMP) v dubnu 2019.

Zvláštní příplatek za neuropsychickou zátěž byl zvýšen od 1.1.2020, příspěvek na jízdně MHD je nadále  organizací přiznáván.

Díky neutuchajícímu sociálnímu dialogu se zaměstnavatelem se tedy daří odborové organizaci vyjednávat s managmentem, který postupně naše požadavky realizuje.

Děkujeme za podporu od všech našich členů a přejeme  prožití Velikonočních svátků ve štěstí, zdraví a radosti.

 

za výbor ZO OSZSP ČR ZZS HMP Jakub Štětka, předseda