Aktualita ze dne 19. 1. 2022

Tripartita jednala o povinném očkování, pracovní karanténě

Tripartita jednala o povinném očkování, pracovní karanténě a Zelené dohodě

 

V úterý 18. ledna 2022 se na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) pod vedením premiéra České republiky Petra Fialy sešli zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Hlavními body jednání byla aktuální epidemická situace a problematika Zelené dohody pro Evropu. Jednání zahájil premiér Petr Fiala uvítáním všech přítomných a sdělil, že jeho přáním je, aby vzájemná spolupráce byla plodná a přínosná pro všechny občany.

 

Pracovní karanténa, povinné očkování

 

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se připojila k poděkování řediteli a všem zaměstnancům ÚZIS. Odborový svaz informace aktivně využívá, pracuje s nimi a rozesílá je dále. S daty by měla pracovat ve svých informacích aktivně také vláda, je možné jimi argumentovat proti různým dezinformacím.

Ohledně pracovní karantény odbory oslovily ministra zdravotnictví dopisem, kde vysvětlily své výhrady a požádaly o zrušení opatření (dopis viz níže jako soubor ke stažení).

S výkonem práce nakažených zdravotníků a dalších pracovníků v sociálních službách odborový svaz nesouhlasí. Rizika dle jeho názoru jsou obrovská, nakažený zdravotník nebo pracovník v sociálních službách je nebezpečný sám sobě a samozřejmě také pacientům a klientům.

K vyhlášce o povinném očkování předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odbory očkování podporují, odborový svaz k němu opakovaně vyzýval. Vyhláška o povinném očkování je ovšem velmi problematická, má právní vady a způsobuje v nemocnicích a dalších zařízeních obrovské napětí mezi pracovníky. Připomněla, že ohledně právních vad je podání 14 senátorů u Ústavního soudu s návrhem na zrušení vyhlášky. Dořešené nejsou ani pracovněprávní záležitosti, odbory zaslaly po pátečním jednání pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) konkrétní dotazy na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Za největší problém při současném personálním nedostatku pracovníků odborový svaz považuje, že pokud nebude vyhláška změněna, mnoho nemocnic nebo zařízení sociálních služeb zřejmě nezajistí po 1. březnu provoz. Zdůraznila, že každá speciální vyhláška by měla být konsenzem politického názoru a názoru odborných společností. Určitě není v právním státě možné, aby si právní předpisy navzájem odporovaly. Odbory navrhují novelu zrušit a vrátit se k odborné diskuzi.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/tripartita-jednala-o-povinnem-ockovani-pracovni-karantene-a-zelene-dohode/

 

 

dopis-odboroveho-svazu-ministrovi-vlastimilu-valkovi-kvuli-pracovni-karantene-12.-1.-2022

stáhnout