Aktualita ze dne 14. 6. 2022

Střípky z červnového Bulletinu zdravotnických odborů

  • Předsedkyně Žitníková varovala poslance, že navržené úhrady sníží úroveň zdravotnictví

Ve středu 18. května v Poslanecké sněmovně jednal Výbor pro zdravotnictví. Jedním z hlavních bodů jednání byla novela zákona, kterou se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění. Předložená novela zákona je zásadní změnou, která velmi významně ovlivní příjmy zdravotních pojišťoven a druhotně určí možnosti výdajů finančních prostředků na úhrady za poskytnutou zdravotní péči.

Problémů se v současné době potkává několik. Vláda ve státním rozpočtu na rok 2022 snížila částku na státní pojištěnce o 14 mld. Kč. V novele potřebuje toto snížení legislativně napravit. V podstatě jde o to, že bývalá vláda premiéra Andreje Babiše na letošní rok platby o 14 mld. zvýšila.

A aby byla skutečně úspora ve výši 14. mld. Kč, tak se od 1. 7. letošního roku platba za státní pojištěnce snižuje o 400 Kč, tzn. na částku 1567 Kč. Odbory návrh kritizovaly, oslovily kvůli němu premiéra, poslance, ministry. Upozorňovaly nejen na nutnost zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče, ale také na potřebu zvýšit úhrady v souvislosti s válkou na Ukrajině a dopady nemoci COVID-19.Vláda, přestože věděla, že bude nutné zabezpečit péči o uprchlíky, trvala na svém.

A kolik by chtěly odbory a na co?
● Opakovaně navrhovaly, aby
se platba za státní pojištěnce zvýšila na stejnou částku, jako platí osoby bez zdanitelných příjmů, a aby se na tento základ následně stanovil valorizační mechanismus.
● Finanční prostředky by měly být využité ke kultivaci systému, sjednocení úhrad, širšímu využití nových a dostupných léků a samozřejmě také k personální stabilizaci zdravotnictví.
● Důležitý je ten, komu je péče poskytována, a důležitý je i ten, kdo péči poskytuje nebo se stará o to, aby zařízení fungovala.

  • 17. května

Odpoledne zasedal výbor sekce zdravotnických záchranných služeb, který se připravoval na jednání v poslaneckém podvýboru pro záchranné služby. Zúčastnilo se celé vedení OS.

  • 18. května

Jednal poslanecký podvýbor pro záchranné služby, hlavním bodem programu byly předčasné odchody do důchodu bez krácení penzí. Zúčastnili se záchranáři z celé ČR
a celé vedení odborového svazu. Odpoledne v Poslanecké sněmovně zasedal Výbor pro zdravotnictví, řešila se mimo jiné vládní novela zákona o pojistném na zdravotní pojištění, která upravuje platby státu za jeho pojištěnce. Na jednání výboru vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Jednání se dále účastnili místopředseda OS Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  • Odbory jednaly se zástupci vlády o platech. Bez konkrétního výsledku

V úterý 25. května se sešli na úřadu vlády zástupci odborů se zástupci vlády na jednání o platech pro zaměstnance ve veřejných službách. Odborovou delegaci vedl předseda ČMKOS Josef
Středula, vládní premiér Petr Fiala. Josef Středula zopakoval, že odbory opakovaně žádaly vládu o změnu rozhodnutí nezvýšit platy státním zaměstnancům a také zaměstnancům ve veřejných službách, kteří jsou zařazeni v příloze č. 1. nařízení vlády. Od začátku roku se ovšem situace zaměstnanců výrazně změnila. Inflace dosahuje skoro 15 procent, narostly ceny potravin, energií, zdražilo se téměř vše. Odbory proto své požadavky upravily. Chtějí, aby se zaměstnancům nezhoršila jejich životní úroveň, nechtějí propady reálných platů. Odbory navrhují, aby vláda zvýšila platové tarify všem zaměstnancům od 1. července o předpokládanou inflaci.

 

  • 31. května

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem jednali s generální ředitelkou pojišťovny D.A.S. Jitkou Chizzola o dalším rozvoji spolupráce OS a pojišťovny.

 

  • Záchranáři informovali poslance o své práci a potřebě předdůchodů

Možnost předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře teď rezonuje snad na všech výjezdových stanovištích a dispečincích záchranných služeb. Vždyť jediná záchranka ze základních složek IZS nemá žádnou výhodu v podobě výsluh, rekondičních pobytů a dalších benefitů, přitom podle statistik jednoznačně vede v počtu zásahů. Proto by předdůchod bez krácení mzdy mohl pomoci těm, kterým se náročná práce podepisuje na jejich zdraví. A to nejen na fyzickém zdraví, ale především na psychice. Mnozí z nás by mohli vyprávět, co už všechno zažili. A ne vždy by to bylo vyprávění s dobrým koncem.

Vedení odborového svazu na popud sekce zdravotnických záchranných služeb proto oslovilo autory původního návrhu poslance MUDr. Jiřího Maška (ANO) a MUDr. MilanaBrázdila (ANO), aby došlo k nápravě. Proto když přišla nabídka účasti záchranářů na řádném jednání poslaneckého podvýboru pro ZZS, neváhali jsme ani chvíli a početná skupina zástupců odborových organizací se ve středu 18. května tohoto jednání zúčastnila. Pozváni byli i ředitelé ZZS a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Novelizovat se měl již existující zákon č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších úprav. Nikoliv přidávat členy výjezdových skupin a zdravotnických operačních středisek k ostatním náročným profesím.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková promítla krátkou prezentaci, kde poukázala na nesmyslnost návrhu MPSV, a předložila návrh paragrafového znění novely vypracovaný právníky OS,
na kterém se den předem shodla na svém jednání sekce ZZS.

Lékař středočeské záchranky MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ve svém příspěvku demonstroval náročnost profese. Zdůraznil nárůsty počtu výjezdů, ale i náročnost některých akcí. Fotografie z náročných výjezdů, které byly v souladu s GDPR, jen dokreslily náročnost profese. informovali jsme zde: https://www.odboryzzshmp.cz/aktuality/postaveni-zzs-v-integrovanem-zachrannem-systemu/
Prezident Asociace ZZS ČR MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, za zaměstnavatele sdělil, že i zaměstnavatelé podporují benefit v podobě předdůchodů, a upozornil na stále prohlubující
se problém s nedostatkem personálu. Záchranáři, kteří mají po škole povinný rok praxe u nemocničního lůžka, často již na ZZS nenastoupí. Příčin bude hned několik. Práce v terénu je
výrazně diskomfortní oproti ne-mocnici, záchranář musí řešit sám bez pomoci lékaře a dalšího personálu náročné situace, operativně se rozhodovat, a to nezvládá úplně každý.

  • Na pražské záchrance se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

celý článek : Bulletin 6/2022

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/wp-content/uploads/2022/06/bulletin-6-2022.pdf