Aktualita ze dne 12. 12. 2021

Střípky z Bulletinu zdravotnických odborů č.12

 

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou ZO ZZS hlavního města Prahy o aktuální situaci zaměstnanců na záchranné službě.
 • 15.12.  se uskuteční  plánovaná schůzka ZO ZZS HMP s vedením ZZS HMP za účasti  zástupce právního odd. OS JUDr. D. Brůhy a paní předsedkyně D. Žitníkové.
 • Stanovisko předsedkyně D.Žitníkové k očkování:    V lednu 2021 OS mimo jiné i na základě požadavků odborářů opakovaně žádal, aby prvními pracovníky, které bude chránit vakcína, byli zdravotníci a zaměstnanci nemocnic a také pracovníci v sociálních službách. Prosíme všechny zdravotníky: uvědomte si, jak obrovský máte dosah a jak významně se můžete dotknout životů ostatních. Stále jste, přes všechen ten marasmus, obrovskými autoritami, na vás záleží. Závěrem k očkování snad jen jediné: předsedkyně odborového svazu bude akceptovat názor nejvyššího orgánu odborového svazu mezi sjezdy – výkonné rady. A úplně závěrem: Odborový svaz je svaz pro všechny pracovníky a je jedno, zda jsou očkovaní, nebo neočkovaní. Naším cílem byla a je ochrana zaměstnance a člena. 
 • Termín pro odměny byl kvůli uznávání COVID-19 jako nemoci z povolání posunutý. Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k velkému objemu nevyřízených žádostí o uznání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání rozšířilo období dotačního programu na odměny pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení i na rok 2022.
  V praxi to znamená, že zaměstnanci zdravotnického zařízení, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v roce 2021 a následně v tomto nebo následujícím roce podali žádost o uznání
  onemocnění COVID-19 jako nemoci z povolání, ale lékařský posudek o uznání onemocnění COVID-19 jim bude vydán až v roce 2022, mají též nárok na kompenzace z výše uvedeného dotačního programu. Toto rozšíření je zvláště důležité pro ty, kteří byli dlouho nemocní, anebo pro ty, jejichž žádost stále není vyřízená.
  Změna se vztahuje jak na dotační program, tak na přímo řízené nemocnice. O rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví raději informujte i své zaměstnavatele. Dopisy Ministerstva zdravotnictví na toto téma najdete jako soubory ke stažení na webu odborového svazu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/termin-pro-odmeny-byl-kvuli-uznavani-nemoci-covid-19-posunuty
 • Vyšlo nařízení vlády zvyšující platové tarify. Sbírce zákonů vyšla v úterý 23. listopadu 2021 novela nařízení vlády, kterou se zvyšují platové tarify. Nové nařízení vlády má
  č. 420/2021 Sb. a mění nejen nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (odměňování v příspěvkových organizacích), ale také nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (v našem odborovém svazu hygienici).
  Nařízení vlády najdete na webu odborového svazu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/vyslo-narizeni-vlady-zvysujici-platove-tarify/
 • Velice nejisté bylo až do konce vyjednávání o zvýšení platových tarifů v příštím roce. Hrozilo, že končící vláda nestihne vydat nařízení se zvýšenými stupnicemi platových tarifů. Vedení odborového svazu proto intenzivně jednalo jak s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, tak s premiérem Andrejem Babišem. Výsledek je sice horší, než byly požadavky odborů, ale bez jejich až do poslední chvíle trvajícího tlaku by nebylo nic. Součástí tohoto tlaku byla také tisková konference v úterý 9. listopadu, které se spolu s vedením odborového svazu zúčastnil také předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel. Kromě požadavku na zvýšení platů zde byla zároveň vyzvána budoucí vláda, aby uzavřenou dohodu a zvýšení platových tarifů respektovala.
 • OS řeší příplatky za práci na covidových odděleních. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se obrátil na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra
  zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance, kteří pracují na tzv. covidových odděleních.Požádal je o podporu upřesňující změny v příslušném nařízení vlády a zároveň jim zaslal návrh znění tohoto upřesnění.
 • Změny ve stupnicích platových tarifů od 1. ledna 2022. Tabulky ke stažení zde: https://www.zdravotnickeodbory.cz/vyslo-narizeni-vlady-zvysujici-platove-tarify/

 

DĚKUJEME ZA VYSOKOU ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE V UPLYNULÉM OBDOBÍ A PŘEJEME VÁM, ABYSTE DO NOVÉHO ROKU NAČERPALI DOSTATEK SIL 

 

komplet Bulletin č.12 v příloze

bulletin-12-2021-1

stáhnout