Aktualita ze dne 27. 9. 2021

Střípky z Bulletinu č.9 zdravotnických odborů

úvodník D.Žitníkové

  • Volby rozhodnou také o podmínkách naší práce a rozvoji, či demonstracích a stávkách

V poslední době se mě znovu opakovaně hodně lidí ptalo, zda se mají odbory vyjadřovat k politikům, jejich práci a zda se máme vyjadřovat k volbám.
Přiznávám, že od počátku, kdy jsem začala pracovat pro odbory, tak jsem razila myšlenku, že odbory i bez toho, že by byly politickou stranou, dělají politiku, a to ve velmi čisté a krystalické podobě. Nejsme ti, kteří se pohybují v exekutivě, ale přesto se staráme o věci veřejné, máme dlouhodobý program, zastupujeme naše členy, a to nejen z hlediska pracovního práva, ale také z hlediska jejich sociálních a dalších práv. Celou svoji historii se odbory snaží, aby lidé práce dostali za svoji činnost slušnou odměnu a aby jim jejich pracovní a sociální podmínky umožňovaly důstojný život.

Naše politika je průzračná, nemáme z ní žádné desátky, ani výhody, spíš naopak. Za politiky chodíme, vysvětlujeme, snažíme se, aby si naše podněty vzali za své. Je to těžké. K prosazení našich záměrů a cílů potřebujeme partnery. Politiky, kteří jsou ochotní naslouchat. Politiky, se kterými se alespoň v něčem shodujeme. Mnoha politikům kvůli naší sociální politice ležíme v žaludku, občas se o nás „otírá“ kde kdo. Proč? Protože máme paměť, protože neustupujeme z našich zásad, protože nekšeftujeme. Před volbami je vždy velmi vhodné, abychom si naše zásady, programové priority a historický vývoj připomněli. Musíme situaci hodnotit objektivně. Jak se k nám tedy stavěly a staví různé politické strany? Proč by měla zůstat v Poslanecké sněmovně levice? Koho podporujeme?…

 

  •  Žitníková a Engel jednali s Babišem o financování zdravotnictví a o platech a mzdách

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali v úterý 31. srpna s premiérem Andrejem Babišem o situaci ve zdravotnictví. Hlavními tématy byly úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění v roce 2022 a růst platů a mezd ve zdravotnictví a veřejných službách. Jednání probíhalo
velmi konstruktivně a v příjemné atmosféře.

Odboráři úvodem poděkovali premiérovi a vládě za mimořádné odměny pro zaměstnance a zvláště zdravotníky za jejich boj s epidemií nemoci COVID19. Velké poděkování zaznělo také za rychlé vyřešení administrativních problémů spojených s mimořádnými odměnami pro zdravotníky v ambulancích. V této souvislosti předsedkyně Žitníková opět připomněla, že se velmi těžce vymáhá i právně ošetřená odměna, a proto je nutné, aby vše, co chce vláda zdravotníkům poskytnout, bylo upraveno formou právního předpisu.

Odboráři představili svůj návrh na růst platů a mezd, který specifikovali pro zaměstnance v příloze č. 1 a č. 2 na navýšení o 3000 Kč a v příloze č. o 10 %. Závěrem zaznělo, že o nárůstu platů bude jednat vláda.

Jednání bude probíhat 27.9.2021. Držme palce!

V této souvislosti poslal předseda ZO ZZS HMP dopis premiérovi A. Babišovi, kde se ohradil vůči tendencím Rady poskytovatelů zdravotnické péče, která je proti navyšování tabulkových platů ve zdravotnictví:

Vážený pane premiére,

měl jsem možnost si přečíst otevřený dopis Hospodářské komory, sdružení praktických lékařů, Stomatologické komory, Soukromých gynekologů a dalších, který byl adresován právě vám.
 V tomto dopise vás jako premiéra vyzývají, aby jste nezvyšoval platy ve zdravotnictví, opřeli se také do tabulek.
 Pracuji více jak 20 let jako záchranář u  Zdravotnické záchranné služby Praha a musím přiznat, že za posledních několik let naše platy nestagnovaly, ba naopak.  A to díky vládě této republiky i neúnavné  práci paní předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví D. Žitníkové. Konečně se  necítíme být finančně podhodnoceni, jak tomu bylo v letech předešlých. O to více mne překvapuje názor některých představitelů soukromých ordinací. Dle nich by se tento trend důstojného standardu platů měl zastavit. Svoji práci ve zdravotnictví vykonáváme často z přesvědčení, obětavě a s  plným nasazením. Tak jsme vždy pracovali, nevyjímaje dobu pandemie. I to jsou důvody proč jsme tuto dobu jako zdravotníci zvládli. Jsme zvyklí tvrdě pracovat. Na tomto místě je třeba poděkovat i vám, jako představiteli vlády ČR, který nám dal v odměnách jasně najevo že si naší práce váží.
Pane premiére, doufám, že při rozhodování o vývoji platů nás zdravotníků, zohledníte náš zodpovědný přístup k naší práci, naše obětavé nasazení, často na úkor soukromého života i vlastního zdraví a nedovolíte, aby naše platy stagnovaly. 
děkuji

Dopisy zaslali i ostatní zástupci ze Sekce ZZS.

Rada poskytovatelů zdravotní péče je proti navyšování tabulkových platů ve zdravotnictví

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví z 8. 9. 2021

● Rada poskytovatelů důrazně vyzývá všechny zainteresované, aby nepřipustili navyšování tabulkových platů ve zdravotnických zařízeních. Růst mezd ve zdravotnictví byl v posledních letech bezprecedentní. Navýšení tabulkových platů by mohlo výrazně destabilizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit finanční stabilitu zdravotnických zařízení. Případné disponibilní finanční prostředky doporučujeme použít na léčbu pacientů.

Ministr Vojtěch nechce zvýšit tabulkové platy ve zdravotnictví! Ale my to nevzdáme!

  • Zářijové jednání výkonné rady navštívili premiér Babiš a ministryně Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a premiér Andrej Babiš byli na pozvání odborového svazu hosty jednání výkonné rady OS v pondělí 13. září a v úterý 14. září 2021. Této
části jednání výkonné rady se zúčastnili také členové dozorčí rady odborového svazu. Jako host se jednání členů výkonné rady s politiky zúčastnil také předseda Lékařského odborového klubu
– Svazu českých lékařů Martin Engel. Cílem setkání bylo zhodnotit z pohledu odborářů a lidí z praxe ve zdravotnictví a v sociálních službách výsledky práci vlády a jejích členů v těchto rezortech.

  • Zdravotnická tripartita jednala o kompenzační a úhradové vyhlášce, odměňování personální stabilizaci a hygienické službě.

Jednání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) se konalo 24. srpna 2021. Šlo o poslední jednání před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu, čehož si byli úředníci, odboráři i zaměstnavatelé samozřejmě vědomi, ale na průběhu a závěrech z jednání se tento fakt příliš neprojevil.

Odbory požadují od Ministerstva zdravotnictví informaci, kdo bude pověřen vedením skupiny k personální stabilizaci. Pracovní skupina podpořila zavedení výsluh pro vybrané kategorie  zaměstnanců. Na záměru je třeba dále pracovat, a to i s ohledem na obavu zaměstnavatelů z předčasných odchodů sester. Odbory upozornily, že zvýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví se uskutečnilo až po nátlaku ze strany odborů.

 

  • Změny v nemocenském pojištění §

č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost změn je stanovena od 1. ledna 2022.
Klíčovými změnami, které tato novela přináší, je snazší cesta k dlouhodobému ošetřovnému, rozšíření okruhu osob pobírajících ošetřovné a delší a pružnější otcovská.

 

Bulletin č.9 ke stažení v příloze

bulletin-9-2021

stáhnout