Aktualita ze dne 18. 5. 2021

Střípky z Bulletinu č.5 zdravotnických odborů

 

Nabízíme výběr informací z květnového čísla Bulletinu Odborového svazu (OS):

 

 • 15.dubna On-line porada vedení odborového svazu s předsedy odborových organizací nebo jejich zástupci ze Zlínského kraje se konala ve čtvrtek 15. dubna. Zprávu o činnosti zlínské krajské rady za období od listopadu 2019 do dubna 2021 přednesla její předsedkyně Marcela Holčáková.
 • 20.dubna   On-line jednala sekce zdravotnických záchranných služeb, která řešila odměny pro zaměstnance na záchranné službě a kompenzační vyhlášku za rok 2020 a přípravu
  kompenzační vyhlášky na rok 2021, výjezdy záchranářů a vývoj příplatků za neuropsychickou zátěž.
  Odpoledne se konala on-line porada s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji za účasti vedení odborového svazu
 • 29.dubna  Od 10 hodin se konala přípravná porada k tripartitnímu pracovnímu týmu pro zdravotnictví, členové vedení OS a vedoucí týmu Ivana Břeňková projednali jednotlivé body programu.   V 15 hodin na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Zúčastnilo se celé vedení odborového svazu.
 • Výkonná rada odborového svazu na svém on-line jednání v úterý 11.května rozhodla o svolání krajských konferencí v termínech od 16. září do 26. října 2021, informace budou rozeslány do odborových organizací. Výkonná rada také svolala celostátní konferenci, a to na 4. listopadu2021. Na jednání celostátní konference naváže odborná konference Nadace Friedricha Eberta na téma odměňování, minimální důstojná mzda. Někteří členové výkonné rady potvrdili, že s vyplacením odměn se u nich v kraji počítá již nyní v květnu, tedy ve výplatě za duben. U zdravotnických záchranných služeb panuje obava, že bude snaha část peněz ušetřit a použít je jinak, což by určitě podporovaly i kraje ve snaze ušetřit na svých dotacích na ZZS.
 • Prosadili jsme mimořádné odměny, ale je za tím spousta práce a vyřešených problémů.  Jsme ve finále. V červnu by měli obdržet mimořádné odměny zaměstnanci našich resortů. Obě resortní ministerstva vydala k mimořádným odměnám své tiskové zprávy. Na první pohled to tedy vypadá velmi jednoduše. V reálu ovšem nastalo mnoho neuvěřitelných situací, řešení problémů a hlavně měsíce práce, aby vůbec byly odměny realizované. O odměnách za II. vlnu pandemie COVID-19 pro naše členy a další zaměstnance jsme jednali od loňského prosince, takže sedm měsíců trvalo, než zaměstnanci své odměny obdrží. Nic není zadarmo, desítky hodin osobních jednání, další hodiny připomínkování, další desítky jednání o doladění problémových věcí.

V kontextu všech skutečností musím konstatovat, že primární rozhodnutí o odměnách přes premiéra Andreje Babiše bylo velmi rychlé. Premiér sdělil, že si práce zdravotníků a pracovníků v              sociálních službách velmi váží a že si odměny zaslouží. Rychlé bylo také jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o vyčlenění finančních prostředků. Dohoda, že část odměn vyplatí                   státní rozpočet a část zdravotní pojišťovny, je praktická a rozumná. Problémy nastaly při jednáních s jednotlivými ministerstvy. Dohadovali jsme se především o tom, kdo zaplatí odměny pro            sestry v sociálních službách ,ve zdravotnictví nebyla shoda na částce pro záchranáře.  Delší bylo jednání s Ministerstvem zdravotnictví. Ministr Jan Blatný se zasekl na výši odměn                 pro záchranáře. Vše vyřešil na popud premiéra až nový ministr Petr Arenberger. Záchranáři dostanou ve vyšších odměnách vykompenzován zvláštní příplatek. A tak to je                        správně.  A v závěru jsme si „užili“ odměny z kompenzační vyhlášky. Někteří poskytovatelé opakovali, že finance na odměny dostanou pouze na zdravotníky, kteří jsou                       nositelé výkonů.  Samozřejmě to tak není, finance poskytovatelé obdrží na všechny zdravotnické pracovníky, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 smluv se zdravotními pojišťovnami. A tady                  vznikl další problém. Seznamy zdravotníků jsme s odboráři ze záchranek ověřovali nejprve tam. Nakonec vše dobře dopadlo.

          Milé kolegyně a kolegové    užijte si své odměny, zasloužili jste si je.         DĚKUJEME VÁM. 

 • Odměny v celkovém objemu 3 930 822 088 korun dostane za své nasazení v době pandemie přibližně 100 tisíc zaměstnanců 1 769 organizací poskytujících sociální služby. Právě tolik
  organizací si totiž zažádalo o příspěvek v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2021
 • Ministerstvo zajistilo odměny zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v době epidemie COVID-19. Poskytovatelé lůžkové péče dostali finanční prostředky na odměny pro své zaměstnance ze státního rozpočtu přes dotační program nebo příspěvek Ministerstva zdravotnictví.
 • Vyšla kompenzační vyhláška, která určuje až 120 000 pro záchranáře a další odměny. č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 = kompenzační vyhláška II. Tato vyhláška kompenzuje dopady koronavirové pandemie na zdravotnická zařízení, určuje mimořádné odměny zdravotníkům za práci při druhé vlně pandemie COVID-19 . Zdravotničtí pracovníci pracující na zdravotnických záchranných službách obdrží mimořádné odměny až 120 000 Kč. Zároveň je pro tuto kompenzaci stanovena záloha na kompenzaci aby prostředky poskytovatelům na odměny mohly být  vyplaceny co nejrychleji po nabytí účinnosti novely, nejpozději do 31. května 2021. Mimořádné odměny by měli zaměstnavatelé vyplatit ve výplatě za měsíc květen, tedy v červnu. Poskytovatelé obdrží finance na odměny od zdravotních pojišťoven nejpozději do 31. května. Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce: „U kompenzací nákladů spojených s odměnami jsou také stanoveny zálohy na kompenzaci, které poskytovatelům zaručí co nejrychlejší vyplacení těchto kompenzací, nejpozději do 31. května 2021.“ Vážení a milí zdravotníci z ne-lůžkové péče, děkujeme vám za vaši obětavou práci a přejeme, ať si užijete své zasloužené odměny ve zdraví.
 • Zdravotnická tripartita jednala o úhradové a kompenzační vyhlášce pro rok 2021, stabilizaci personálu, odměňování a situaci lázní.Hlavními představiteli sociálních partnerů byli za stranu odborů předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel, za stranu zaměstnavatelů prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, za vládní stranu náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová. Jednání se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví, ale byla také možnost on-line připojení. Na programu jednání byly body týkající se ekonomických a personálních otázek resortu zdravotnictví.  Posledním plánovaným bodem jednání byla otázka stabilizačních opatření k udržení zdravotnických pracovníků v lůžkových zdravotnických zařízeních. Zdravotnictví potřebuje stabilizaci zdravotnických pracovníků, doba pandemie tuto potřebu jasně potvrdila a ukázala na problémy, které neřešením personální stabilizace vznikly. Sice je vytvořena pracovní skupina k personální stabilizaci, ale činnost je nutné obnovit a nastartovat. Tohoto úkolu se ujal náměstek ministra zdravotnictví Ing.Vlastimil Vajdák.
 • Setkání zástupců odborových svazů veřejných služeb z Rakouska, Slovenska a České republiky se konalo on-line 18. března 2021, v době nouzového stavu. Rakouské odbory požadují bonus pro zdravotnické pracovníky. Fyzická a duševní zátěž byla již před pandemií velmi vysoká. Odbory požadují bonus ve formě osvobození od daní v hodnotě 1 tisíce eur. Představa je taková, že
  v rámci vládního plánu pro Rakousko by tato forma bonusu umožnila zvýšení spotřeby. Peníze by se dostaly přímo k lidem – v místním obchodě, v hostinci nebo v malém rodinném penzionu. Slovensko: vláda omezila sociální dialog. Lidé se dostávají do chudoby. Na Slovensku je schválen určitý způsob kurzarbeitu. Pro odbory jenepřípustné porušování stanovených podmínek zákoníku práce,nepřípustné jsou schválené změny proti zájmům zaměstnanců. Jeevidentní, jak vláda omezuje sociální dialog, vláda s odbory nejednala, pomalu se vrací ke společnému jednacímu stolu. Odborové svazy očekávají propad členské základny z důvodu věkové struktury a možných odchodů sester ze zdravotnictví. Za Českou republiku informaci
  podala Ing. Ivana Břeňková, členka výkonného výboru EPSU. Pandemie a nutné kroky zavedené v nouzovém stavu se na ekonomické situaci podepsaly. Očekáváme pokles HDP o 5 %, nárůst
  nezaměstnanosti na 4,3 %, inflaci kolem 2 %. Průměrná mzda je 35000, tj. cca 1350 eur, minimální mzda 15 200 Kč, tj. cca 590 eur. Dopady třetí vlny pandemie COVID-19 na Českou ekonomiku jsou tvrdé, ale je rozdíl mezi průmyslem a sektorem služeb. Po ukončení pandemie pro odbory práce neskončí, naopak, ochrana veřejných služeb financovaných z veřejných prostředků je a bude prioritou, stejně tak nábor a udržení zaměstnanců.
 • ČMKOS si připomněla Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. V loňském roce zemřelo na následky pracovního úrazu 108 zaměstnanců. Další desítky pak skončily s velmi vážným poraněním v nemocnicích. Na problém bezpečnosti práce a rizika pracovních úrazů 28. dubna upozornili zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří si i v letošním roce, který je značně ovlivněn epidemií, připomněli Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání.

celý Bulletin zde : http://admin.zdravotnickeodbory.cz.d114wh.d2.cz/files/Article/2642/TextDocument/bulletin-5-2021.pdf