Aktualita ze dne 15. 4. 2022

Střípky z Bulletinu č.4 zdravotnických odborů

 

  • Význam odborů bude narůstat

Pravicová vláda ze své podstaty nemá potřebu řešit problémy obyčejných lidí. Hned po volbách začala usilovat o úspory v rozpočtu roku 2022, úspory na úkor většiny obyvatel naší země.
Přibývá domácností na pokraji chudoby, kterým narůstající ceny energií a inflace přinášejí vážné existenční potíže. Ještěže se vedení našeho svazu podařilo hájit nárůst platu pro většinu našich členů, což přispělo i k růstu mezd v nestátních zařízeních. Přesto se i naše situace bude časem zhoršovat. Proto bude opět narůstat význam odborů jako instituce, která má chránit práva zaměstnanců, usilovat o zlepšení životních podmínek jejich rodin i všech obyvatel naší země. Na rozdíl od politických stran, které hájí především zájmy mocných a vlivných skupin, odbory zastupují zájmy většiny občanů. Odbory nejsou spojeny s žádnou politickou stranou. Strany přicházejí a odcházejí, chvíli vládnou, nebo jsou v opozici, případně mizí z politické scény. Odbory tady zůstávají i přes dlouhodobé snahy o jejich likvidaci. A budou tady do té doby, dokud bude třeba hájit práva jejich členů. Takže velmi dlouho. Kvalita odborové práce se odvíjí od funkcionářů, kteří ji reprezentují. Jsme jenom lidé, s dobrými vlastnostmi, schopnostmi, kvalitami a krásnými ideály, ale také děláme chyby a máme různé slabosti a nedostatky. Je důležité, abychom si do vedoucích funkcí volili kandidáty, kteří mají širokou podporu a důvěru členů. Aby nás byli schopni převést těžkým obdobím, které je před námi. Mnozí současní funkcionáři jsou už unaveni a problémy poslední doby je vyčerpaly natolik, že potřebují předat funkce jiným.

Jan Zatloukal, člen výkonné rady OS za Olomoucký kraj

 

  • Snížení plateb státu – nepochopitelný krok

Snížení plateb státu za jeho pojištěnce se už na první pohled jeví jako naprosto nepochopitelný, a navíc nelogický krok. Předpokládali jsme, že po covidové pandemii nikdo nebude zpochybňovat nutnost finančně zdravého zdravotnictví. Mýlili jsme se. Ideologie vítězí nad rozumem a čísly. Snížení plateb a vytvoření vnitřního dluhu 14 miliard se někde musí projevit. Objektivně
je zdravotnictví postiženo vládními škrty nejvíce, vedle snížení plateb do zdravotního pojištění za státní pojištěnce se snížil také rozpočet Ministerstva zdravotnictví, a to o oproti původnímu
plánu o 5,5 miliardy a oproti roku 2021 o více než miliardu. Nepochopitelné a nevysvětlitelné!

Za odbory jsme udělali maximum. Vysvětlení, proč se nemají snížit platby za státní pojištěnce, jsme písemně zaslali premiérovi(bez odpovědi), náš postoj jsme sdělili na jednání tripartity. Jednali jsme s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a samozřejmě také s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.

Jak je možné, že nevidí obrovské škrty ve zdravotnictví jako nebezpečné a nesmyslné? Odpověď je možné najít v jejich plánovaných změnách ve zdravotnictví. Když nebudou peníze,
tak se snáze vysvětlí, proč je nutné vytvořit připojištění a proč si mají pacienti připlatit. Covidová doba ještě bude mít dopady, a to jak na pacienty, tak na zdravotníky, a proto chceme,
aby zdravotnictví bylo finančně stabilní. A to v těchto jednoduchých, výše uvedených počtech ještě nejsou brány v úvahu obrovské finanční náklady ve zdravotnictví, které s sebou přinese pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a zajištění zdravotní péče pro ně. Tuto humanitární pomoc odborový svaz samozřejmě podporuje ve všech jejích směrech. Jde ovšem o nečekaný problém a půjde o nečekané výdaje. Tento stav, zároveň spolu s neznámým budoucím vývojem epidemické situace, by měl vládu přesvědčit, aby se zachovala zodpovědně a plánované škrty za státní pojištěnce
přehodnotila. Znovu připomínáme zásadní premisu: Zdravotnictví bude tak dostupné a finančně zabezpečené, jak ho nastaví politici. Vše je otázka priorit.
DAGMAR ŽITNÍKOVÁ,
předsedkyně OSZSP ČR

  • 23. března
    * V sídle ZZS Praha proběhla kontrola BOZP za účasti svazové inspektorky BOZP Barbory Vančurové, regionální manažerky Ivy Falberové a místopředsedy OS Lubomíra Francla. Výsledný zápis z této kontroly bude zaslán ZO ZZSHMP a vedení ZZSHMP.

 

  • Zdravotnická tripartita jednala o legislativě, úhradách, kompenzacích i voucherech

Pracovní skupina pro personální otázky: Ve zdravotnictví je stálý nedostatek personálu, před několika lety se členové pracovního týmu společně s předchozími ministry dohodli na ustanovení Pracovní skupiny pro personální otázky. Pracovní skupina pro personální otázky se v minulém období scházela sporadicky, přesto se podařilo diskutovat o možnostech náboru a udržení zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví. Příkladem lze uvést návrh na předčasné důchody bez krácení jejich výše, poskytování odměny, návrh na zajištění ubytování, rehabilitaci v lázních, psychosomatickou pomoc v krizových situacích a při hrozbě vyhoření. Je třeba aktualizovat členy pracovní skupiny, zástupce za stranu zaměstnavatelů, odborů a především je nutné stanovit ministerského úředníka, náměstka, který by skupinu aktivně se zájmem vedl a měl schopnost závěry a doporučení skupiny prosazovat. Ministr pověřil náměstkyni pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helenu Rögnerovou, aby mu předala návrh na vedoucího skupiny.

Předčasné důchody záchranářů: Odbory informovaly o přípravě novely zákona, kterým se bude upravovat možnost předčasných důchodů záchranářů. Zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, sice tuto možnost záchranářům dává, ale způsobem, který je nerealizovatelný ze strany ČSSZ. Nikdo nemůže splnit stanovené podmínky, splnit podmínku pro předčasnýdůchod a důchodový věk prostě nejde. Problémem se bude zabývat seminář konaný dne 18. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Ke schválení návrhu, který připravuje MPSV, je nutné pozitivní vyjádření Ministerstva zdravotnictví.
Odbory již předchozí vládu požádaly, aby se během předsednictví ČR v EU konalo mezinárodní setkání k otázce personální stabilizace zaměstnanců ve zdravotnictví. Mezinárodní setkání nebude českou stranou organizováno. Odbory požádaly, aby jejich zástupci byli přizváni k účasti v mezinárodních projektech týkajících se personálu.

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ,
vedoucí právního
a sociálního oddělení OS
a vedoucí tripartitního
pracovního týmu

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/vyznam-odboru-bude-narustat-hledejme-proto-uz-nyni-vhodne-kandidaty-do-funkci/

 

zpracoval:-JaŠ