Aktualita ze dne 14. 1. 2016

.

parte Michal Špak

Bohužel nás nečekaně opustil kolega Michal Špak. Pokud budete chtít přispět jeho manželce a dětem nějakou finanční částkou, prosím využijte náš odborový účet

1018948646 / 6100

jako variabilní symbol zadejte prosím 1111

a popřípadě do zprávy pro příjemce DAR PRO MICHALA

dary můžete zasílat do 5.2.2016 po té budou převedeny na účet rodinných příslušníků, pravděpodobně manželky.

Jedná se o stejný účet, jaký je uveden na intranetu ZZS HMP.