Aktualita ze dne 14. 1. 2016

Sdělení kolegům

Milé kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o schůzce výboru ZO s ředitelem organizace MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, která proběhne 28. ledna. Tato schůzka probíhá na naši žádost, neboť velké porady vedení i přes vstřícný postoj pana ředitele neposkytují vždy dostatek prostoru k projednání našich podnětů. Očekáváme Vaše návrhy témat k projednání na vyborzo@seznam.cz.

O závěrech schůze s panem ředitelem Vás budeme informovat.

Zdraví Vás…