Aktualita ze dne 31. 10. 2016

Sdělení členům

V pondělí 17. 10. proběhla schůze výboru ZO, na které byl místo odstupujícího Honzy Fraňka zvolen do výboru Honza Hirjak coby místopředseda. Honza H. je člověk pevných názorů, má cenné zkušenosti v oblasti managementu, je vzdělán nejen v pracovněprávních otázkách a nepřekypuje potřebou kompromisů. Domníváme se, že by byl do budoucna, až mu soukromé záležitosti dovolí, dobrým předsedou ZO.

Velmi rádi bychom na tomto místě poděkovali Honzovi Fraňkovi za jeho obětavé a nezištné působení ve funkci předsedy v dobách, kdy k výkonu tohoto poslání bylo třeba velké osobní statečnosti a prozíravosti. Honza svou funkci bral velmi zodpovědně a máme za to, že není třeba připomínat, s jakým nasazení bránil každého zaměstnance, který se ocitl v potížích. Vážíme si toho, že se můžeme považovat za Honzovy přátele, a přejeme mu pevné zdraví a hodně pohody do života.

Vzhledem k svazovým odborovým Stanovám má být po odstoupení předsedy v řádu měsíců zvolen předseda nový. Ti z Vás, kteří cítíte, že byste se rádi podíleli na pozitivním vývoji naší organizace, neváhejte a ozvěte se. Máte pocit, že byste s kolegy dokázali podpořit výborový team? Ozvěte se. Čerstvé síly vítány. Honza Franěk připravil příštímu předsedovi dobré podmínky. Přistupoval k členům managementu organizace otevřeně a upřímně. Nastolil standard jednání, v němž není místo pro úskoky a v němž není nutno mít obavu vznést platný argument.

Prosíme Vás, abyste i nadále posílali své podněty výboru ZO a zůstávali nám nakloněni.

Za výbor ZO Vás zdraví TB