Aktualita ze dne 5. 8. 2022

S MPSV jsme začali řešit výjezdy ZZS do zařízení sociálních služeb

 

 

 

FOTO:ODBORYZZSHMP

 

Dne 18. července 2022 se od 13 hodin konalo on-line jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí k výjezdům zdravotnické záchranné služby do pobytových zařízení sociálních služeb. Toto jednání bylo reakcí na informace, jež zazněly na jednáních o psychiatrické reformě a jednáních sekce sociál.

 

Jednání se za MPSV zúčastnili Bc. Miloslav Čermák a Bc. Otakar Kalenda, za sekci ZZS Vít Přibylík. Byla zhodnocena data a jejich relevantnost ve vztahu k financování jednotlivých služeb, ve vztahu k jednotlivým kritériím, ve vztahu k jednotlivým službám, ve vztahu ke kompetencím všech zúčastněných. Byly vysvětleny duplicity v systému poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, jejich nákladovost.

Na základě těchto informací došla skupina k závěru, že tým je nutné doplnit o zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe. Navrhl jsem členku sekce sociál Mgr. Marcelu Holčákovou, která oblast dobře zná a problematikou se dlouhodobě zabývá

Závěr jednání je: přizvat do týmu zástupce pobytových zařízení sociálních služeb z praxe, analyzovat data duplicity zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a nalézt varianty řešení, které budou předloženy vedení MPSV. Do konce srpna je nutné zpracovat tyto úkoly, tak, aby závěry mohly být podrobeny oponentuře.

 

Vít Přibylík, člen výkonné rady OS, místopředseda moravskoslezské krajské rady OS, člen sekce zdravotnických záchranných služeb OS

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/s-mpsv-jsme-zacali-resit-vyjezdy-zzs-do-zarizeni-socialnich-sluzeb/