Aktualita ze dne 29. 4. 2023

S ministrem Válkem o platech, psychiatrii i hygienické službě

FOTO:L.FRANCL

V pátek 21. dubna se na Ministerstvu zdravotnictví konalo jednání odborů s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Za odbory se jednání zúčastnili předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a předseda LOK-SČL Martin Engel. Ministr Válek na jednání přizval své náměstky Josefa Pavlovice a Václava Pláteníka, vrchní ředitelku pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helenu Rögnerovou, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošůma a průběžně další členy jeho týmu.

Zvýšení platů ve zdravotnických zařízeních

V prvním bodě jsme se znovu vrátili k navýšení platů ve zdravotnických zařízeních, která zřizuje ministerstvo. Úvodem jednání odboráři ministrovi poděkovali za jeho snahu řešit zvýšení platů pro zaměstnance ve státních zdravotnických zařízeních, ale konstatovali, že ani přes intenzivní jednání a doporučení ministra část zaměstnanců zatím zvýšené platy v mimotarifních složkách nemá. Zvýšení platů není dohodnuté ve většině psychiatrických nemocnic a není uzavřena dohoda mezi odbory a vedením pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Ministr Válek opět sdělil, že jeho podřízení to budou řešit a k dohodám musí dojít.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že na základě letošních negativních zkušeností odbory požadují, aby v příštím roce došlo k úpravě platů prostřednictvím zvýšení tarifů. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 16,4 %. Ministerstvo zdravotnictví mělo možnost si na vlastních zařízeních ověřit, že bez vstupu zřizovatele k navýšení platů nedochází a letošní vyjednávání nás všechny zatěžuje dodnes.

Ministr Válek zopakoval, že pokud se budou zvyšovat tarify ve veřejných službách, tak s návrhem odborů bude souhlasit, ale pokud nedojde k plošnému zvýšení tarifů, tak pro zdravotnictví on nebude navýšení tarifů požadovat.

Předsedkyně Žitníková uvedla, že zástupci odborových svazů veřejných služeb znovu požádali o jednání premiéra.

Ministr Válek doplnil, že jeho představa je taková, že zajistí na zvýšení platů a mezd finanční prostředky, a to prostřednictvím úhradové vyhlášky. Navrhuje pro rok 2024 účelově vázat část financí za úhrady zdravotní péče na platy a mzdy.

Předsedkyně Žitníková také připomněla, že mimo navýšení platových tarifů je nutné při příští novele katalogu prací dořešit zdravotníky, na které se zapomnělo.

Ministr Válek uvedl, že o problému ví a chce vyřešit farmakologické asistenty.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že k navýšení platových tříd proporcionálně nedošlo ani u sanitářů a ošetřovatelek, proto je nutné vyřešit i tyto profese.

Valorizace plateb za státní pojištěnce

Ministr Válek závěrem tohoto bodu sdělil, že pro rok 2024 určitě nedojde ke změně vloni schváleného valorizačního mechanismu pro platby za státní pojištěnce.

Odbory tento přístup ministra ocenily.

Signální kód na ZZS

Odbory vznesly dotaz na další používání signálnímu kódu, který vykazují zdravotnické záchranné služby za jednotlivé výjezdy.

Za Ministerstvo zdravotnictví bylo sděleno, že se v příštím roce signální kód zruší, ale místo něho se vytvoří buď jiný kód, nebo se finance, které byly na objem péče stanovené, začlení do navýšení některého ze současných kódů. Bylo zdůrazněno, že ať se zvolí kterýkoliv postup, tak objem financí, který byl pro letošní rok vyčleněn, nebude krácen.

Reforma psychiatrické péče

Další bod jednání se věnoval reformě psychiatrické péče.

Ministerstvo zdravotnictví vnímá reformu, jako problematickou a nepropracovanou.

Odbory znovu zopakovaly, že reforma není propojená se sociálními službami, není vyřešená akutní péče o pacienty, chybějí odborní zdravotničtí pracovníci všech profesí.

Náměstek Josef Pavlovic potvrdil, že se 25. května sejdeme na dalším kulatém stole k problematice transformace psychiatrické péče.

Změny v hygienické službě

Odboráři vznesli dotaz, zda už Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrhy na změny v hygienické službě. Dozvěděli se, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví je připravená a v průběhu dalšího týdne odbory obdrží materiály v rámci vnitřního připomínkového řízení. Zástupci Ministerstva zdravotnictví se sejdou se sekcí hygienické služby odborového svazu, aby si vysvětlili novou koncepci a připravovanou právní úpravu.

Iniciativa Zdravotnictví 2030+

Odboráři na závěr vznesli dotaz, zda Ministerstvo zdravotnictví podporuje návrhy Iniciativy Zdravotnictví 2030+.

Ministr Válek sdělil, že se jedná o soukromou iniciativu Kanceláře zdravotního pojištění bez podpory ministerstva.

Vrchní ředitelka Helena Rögnerová doplnila, že opakovaně žádala zástupce kanceláře zdravotního pojištění, aby přestali uvádět, že jejich návrhy mají podporu Ministerstva zdravotnictví.

Ministr Válek znovu zopakoval, že návrhy na případné změny systému zdravotnictví budou odborům předkládány v rámci sociálního partnerství.

Zdroj:

https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/s-ministrem-valkem-o-platech-psychiatrii-i-hygienicke-sluzbe/