Aktualita ze dne 13. 11. 2015

Rozhodnutí Dozorčí rady OSZSP ČR ve prospěch ZO

Dne 10. listopadu projednala Dozorčí rada stížnost Pavla Kubeše a rozhodla, že ze strany výboru ZO nedošlo k porušení stanov. Rozhodnutí o ukončení členství Pavla Kubeše v naší ZO bylo důvodné a je tudíž platné. Zároveň s členstvím v ZO zaniká Pavlovi Kubešovi členství i v Krajské radě Praha.