Aktualita ze dne 3. 2. 2023

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

FOTO:ODBORYZZSHMP

 

Naše odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy je nyní jedinou odborovou organizací ZZSHMP a eviduje k 31. 12. 2022 235 členů. To je více než polovina z počtu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Jednáme s kompletním managementem

S vedením ZZS se v roce 2022 výbor ZO sešel celkem čtyřikrát. Komunikace s vedením organizace se ustálila na platformě pravidelného setkávání s kompletním managementem, což je ředitel a náměstci všech sekcí – personální, ekonomické, technickoprovozní, lékařské i nelékařské. 14 dní před plánovanou schůzkou zasíláme podněty, které formulujeme z podnětů přímo z provozu ZZS.

V roce 2022 jsme požadovali navýšení hodnoty stravenky jako významného benefitu pro zaměstnance. Zdůvodněním byla rostoucí průměrná cena obědů v metropoli. Tento požadavek se podařil prosadit a od května byla hodnota stravenky navýšena ze 110 Kč na 135 Kč.

Požadovali jsme zohlednění finančního ohodnocení dle pracovní zátěže a kvality odvedené práce – vypracování transparentní metodiky hodnotícího systému při určování výše osobního ohodnocení, což by vedlo k odstranění nepopulárního výrazu „ksichtovné“. Přes veškeré sliby od vedení ve smyslu „zpuštění pilotního projektu v roce 2023“ se tato metodika zatím neuvedla v praxi. Nutno uvést, že jsem byl jako předseda ZO účasten několika separátních jednání ohledně zapracování našich odborových požadavků do této metodik. Zatím marná snaha, ale pokračujeme.

Řešili jsme přestávky, BOZP i byty

Prosadili jsme metodiku k čerpání bezpečnostních přestávek v provozu ZZSHMP (po 5 hodinách nepřetržité práce 20 minut přestávka), protože tempo množství a práce v metropoli neustále roste (rok 2021 byl historicky rokem rekordním v počtu výjezdů). Není výjimkou, že výjezdové skupiny pracují bez přestávky na jídlo a oddech 6 a více hodin.

V březnu v sídle ZZS HMP proběhla kontrola BOZP za účasti svazové inspektorky BOZP Barbory Vančurové, regionální manažerky Ivy Falberové a místopředsedy OS Lubomíra Francla.

Průběžně projednáváme bytovou otázku jako významný benefit pro zaměstnance – nabídka pronájmu bytů pro zaměstnance od magistrátu hl m Prahy, poptávka versus nabídka. V současných cenách nemovitostí a bytů je dle názoru odborové organizace možnost získání služebního bytu v Praze významným benefitem. Tento požadavek se daří ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy plnit a nyní máme ještě k dispozici volné byty.

Personální podstav a vysoká zátěž

Opakovaně po vedení požadujeme navýšení počtu výjezdových základen a počtu výjezdových skupin – toto téma je náš evergreen. Věčné téma personálního nedostatku a kapacit výjezdových skupin. Neustále – den co den – se pohybujeme na hranici kapacitních možností udržitelnosti vysokého standardu péče o pacienty. Metropole se rozrůstá, je též znát imigrační krize způsobená válkou na Ukrajině. Výjezdů přibývá, životnost záchranářů klesá, zvyšuje se fluktuace, frustrace…

Požadavky na systém péče stoupají a odpovědní nejsou schopni pružně reagovat. Důvodů je několik a výsledek je personální podstav a zvyšující se zátěž zaměstnanců. Začarovaný kruh. Ale bez sociálního dialogu, otevřené diskuse a nepříjemných otázek se z tohoto kruhu nedostaneme. Diskutujeme a v této otázce jsou posuny minimální. Pokud nebudeme vést diskusi hodnou demokratické společnosti, nikdy se chyby v systému nezmění.

Rekordní počet výjezdů

Čeká nás rok další a odborová práce nikdy nekončí, jak už bylo mnohokrát zmíněno. Něco se podařilo prosadit na půdě ZZSHMP, něco se podařilo prosadit i mimo ni.

Předdůchody jsou významným benefitem pro nás záchranáře. Stálo to mnoho úsilí, a vyplatilo se. Všem nám jde o důstojné pracovní podmínky pro naši nesnadnou práci.

Loňský rok 2022 byl pro ZZSHMP opět rekordním v počtech výjezdů. Nárůst oproti roku 2021 byl téměř 11 %.  Z pohledu členů výjezdových skupin i ZOS poněkud hořké prvenství. Opět se zvýšila zátěž provozu a lidí v systému. Základní jednotkou každého systému je člověk – jedinec. A o toho vždy odborové organizaci šlo. Ostatně už od jejího dějinného počátku. Velmi citlivě vnímáme zvyšování zátěže v provozu.

Je přímo nutností poukazovat na nedostatky a chyby v systému, díky kterým jsme se dostali až na dnešní čísla ve výjezdech a voláních na ZOS. Klaďme nepříjemné otázky. Příčina současné situace je multifaktoriální: od nedostatku pracovních sil na trhu práce po nadužívání záchranné služby veřejností, nedostatkem ambulantních specialistů konče.

Částečné uvolnění předsedy odborů

Pohybujeme se v kontextu dennodenního provozu a jednáních místních, celostátních i mezinárodních. Máme tak možnost srovnání. V letošním roce 2023 budou probíhat jednání na úrovní zřizovatelů ZZS, sekce ZZS v rámci odborového svazu, krajské rady Odborového svazu i na úrovni Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Účast na jednáních přislíbil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Z časových a kapacitních důvodů jsem jako předseda ZO ZZSHMP požádal ředitele organizace o uvolnění pro výkon odborové funkce na 0.2 úvazku. Pan ředitel Petr Kolouch mě vyšel vstříc a uvolnil mne. Tohoto vstřícného kroku si vážím a doufám, že přispěje ke korektní firemní kultuře. Jako předseda budu na tento malý úvazek pracovat pro jednotlivce i celek, ostatně to jsem dělal doposud.

„Stálost“ potvrzuje naši činnost, stálost je neměnný činitel naší práce, stálost je úhelný kámen, na kterém se dá stavět. Třeba někdy i holýma rukama.

Autor je předseda ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy

 

ZDROJ: https://www.zdravotnickeodbory.cz/rok-2022-na-prazske-zzs-vytrvalost-a-presvedceni-o-dobre-veci/