Aktualita ze dne 30. 10. 2014

říjen

Vzhledem k tomu, že selhala jednání na půdě organizace, obrátil se výbor ZO zprostředkovaně přes ČMKOS na zřizovatele a ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady přislíbily pomoc v řešení rozporů mezi zaměstnanci a vedením ZZS, bylo však dohodnuto, že se bude jednat až po ukončení senátních voleb, kterých se p. ředitel účastnil jako kandidát.

V reakci na první návštěvu výboru ZO a dalších delegátů zaměstnanců ZZS na Magistrátu objíždějí dva vedoucí činitelé a někteří inspektoři v pracovní době výjezdové základny a další pracoviště a sbírají podpisy na podporu p. ředitele. S obsahem petice ani množstvím sebraných podpisů nebyl výbor ZO obeznámen.

Z iniciativy dalšího z vedoucích pracovníku z blízkého okruhu p. ředitele je založena další odborová organizace při ZZS HMP Unie zaměstnanců záchranných služeb. Výbor ZO nemá informace o počtu zaměstnanců ZZS HMP, které tato instituce sdružuje.

členská schůze

Aby výbor ZO potvrdil svůj mandát, který ze zákona k zastupování zaměstnanců má, a ověřil, že skutečně zastává většinový názor, byla během měsíce října (14. –  15. 10. 2014) svolána členská schůze. Na té byli členové ZO seznámeni s událostmi vedoucími k rozkolu mezi vedením a výborem ZO a bylo hlasováno o souhlasu členů s postupy výboru ZO. Většina zúčastněných členů (94 %) hlasováním vyjádřila důvěru výboru ZO. Proti hlasovali přítomní vedoucí a jeden řadový zaměstnanec. Schůzí se zúčastnilo zhruba 60 % odborářů.

Od ustavení nového výboru v květnu 2014 narostl počet členů ZO zhruba dvojnásobně. Nyní má ZO ZZS HMP cca 150 členů.

Tato fakta jsou v příkrém rozporu s veřejnými tvrzeními p. ředitele o „skupince zhrzených zaměstnanců před vyhazovem“, kterými bagatelizoval neklidnou situaci na ZZS HMP.

Do výboru ZO vstupují noví členové

  • Markéta Vinšová – kontrolní orgán
  • Jakub Štětka – kontrolní orgán
  • Jan Schorný – hospodář

Odstupuje Pavel Smetana, který dlouhodobě a obětavě plnil povinnosti hospodáře ZO. Děkujeme!

24. 10. je zaslána vedením ZZS HMP výboru ZO pozvánka ke schůzi. První fáze sjednávání termínu schůze ztroskotává na nesouhlasu vedení s přítomností svazového zástupce. Ve druhé fázi je dohodnut termín na 25. 11. 2014.