Aktualita ze dne 3. 6. 2023

Proti návrhu Ministerstva financí za snížení platů ve veřejných službách

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je ve stávkové pohotovosti proti návrhu Ministerstva financí na zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce a snížení platů ve veřejných službách

 

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, která je jeho nejvyšším orgánem mezi sjezdy, je pobouřena návrhem Ministerstva financí na zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce a na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy. Proto

– potvrzuje svoji stávkovou pohotovost, a to proti záměru vlády odložit valorizaci platby za státní pojištěnce o jeden rok a snížit platové tarify od 1. 1. 2024 o 5 %,

– schvaluje vytvoření stávkového výboru složeného z členů výkonné rady,

– vyzývá členy výborů odborových organizací, aby začali vytvářet stávkové výbory ve svých organizacích,

– deklaruje, že OS využije všech možností, které mu dává český právní řád, abych zabránil negativním dopadům vládních opatření na členy odborů, zaměstnance a občany

– a vyzývá vládu, aby vedla sociální dialog a dodržovala principy právního státu.

tiskova-zprava-oszsp-cr-a-lok-scl-k-navrzenym-skrtum-2_-6_-2023_230602_123747

stáhnout