Aktualita ze dne 6. 9. 2022

Prohlášení odborových svazů působících ve veřejných službách a správě

 

Zaměstnanci veřejných služeb a správy jsou ze strany politiků i veřejnosti dlouhodobě dehonestováni a redukování pouze na zbytečnou výdajovou položku státního rozpočtu. Údajně nic nedělají, jen na ně privátní sféra musí stále vydělávat. Právě naopak! To zaměstnanci veřejné sféry udržují stát a společnost v chodu, starají se o to nejcennější, co máme a nejsou to jenom naše zdraví a naše životy. Veřejnost často ani netuší, kdo všechno mezi ně skutečně patří.

 

Jsou to například hasiči, policisté a další složky ozbrojených a bezpečnostních sborů, kteří se starají o naše bezpečí, kteří jdou tam, odkud všichni ostatní utíkají. Jsou to zaměstnanci zdravotnictví, kteří zachraňují zdraví a životy v sanitkách, na operačních sálech, v laboratořích i u rentgenů, v ordinacích i nemocnicích. Jsou to zaměstnanci školství, kteří učí a vychovávají naše děti, starají se o jejich obědy i o to, aby do jejich školy neteklo. Jsou to zaměstnanci sociálních služeb, kteří se starají o lidi, které stáří či nemoci připravily o soběstačnost. Jsou to zaměstnanci České pošty, kteří poskytují poštovní služby v celé republice a častou jsou na venkově posledním kontaktem státní správy a také řidiči a řidičky, kteří zajišťují veřejnou dopravu ve městech i v regionech. Jsou to zaměstnanci muzeí, divadel, knihoven, galerií a národních parků, kteří pečují o hodnoty předávané minulými generacemi i o náš osobní rozvoj při návštěvách památek, koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Jsou to zaměstnanci všech úřadů státní správy i samosprávy, kteří se starají o správné vyplácení důchodů, všech dávek a příspěvků, o fungování měst i krajů a veškeré státní agendy. Jsou to umělci, kteří přináší kulturní zážitky a reprezentují naši zemi na mezinárodní scéně Jsou to zaměstnanci médií veřejné služby, kdo přináší objektivní informace o dění u nás i ve světě. Jsou to zaměstnanci technických služeb a další zaměstnanci dělnických i technickohospodářských profesí, kteří se nenápadně starají o to, aby vše dobře fungovalo ve všech zařízeních, institucích, úřadech, městech a obcích, aby veřejný prostor sloužil všem, tak jak má.

Mnozí z nich jsou kvůli nezodpovědnému přístupu státu v práci dlouhodobě přetěžováni, jsou psychicky i fyzicky vyčerpáni kvůli obrovskému množství přesčasů a dlouhodobému stresu, což se negativně projevuje na jejich zdraví i v jejich osobním a rodinném životě. Dál toto vše podstupují jen proto, aby obětavě zajistili potřebnou službu občanům. Neadekvátní výdělky znamenají, že řada těchto lidí ze svých profesí odchází a nové se nedaří přijmout – o to náročnější je pak situace pro ty, kteří ve veřejné sféře zůstanou. Navíc jsou v dnešní složité době a rozpolcené společnosti čím dál častěji terčem agrese ze strany klientů, pacientů a další veřejnosti.

Je ostudou státu a jeho představitelů, že si neváží lidí, kteří slouží státu a veřejnosti, že nejsou schopni zkonsolidovat finanční zajištění veřejné sféry v nejširším slova smyslu, zajistit těmto lidem důstojné pracovní podmínky a bránit je před bezdůvodnými útoky. Je ostudou společnosti, že dopustila, že tito lidé nejsou adekvátně za svoji práci zaplaceni, že někteří dokonce vydělávají tak málo, že mají nárok na sociální dávky. Vláda nejen že nehájí zájmy svých lidí, ale situaci bagatelizuje či dokonce zhoršuje. Kolaps veřejné sféry nebo kterékoli její složky nebude ku prospěchu nikomu.

 

Vláda musí využít mandát svěřený ji ve volbách a skutečně a účinně řešit současné vážné problémy ve prospěch všech občanů.

 

Vyzýváme politiky, aby přestali útočit na zaměstnance veřejné sféry, aby přestali v občanech vyvolávat pocit, že jde o obrovskou armádu zbytečných byrokratů, a vyzýváme vládu, aby plnila své povinnosti spojené se správou státu a chodem společnosti a zaměstnancům veřejné sféry zajistila adekvátní odměňování a důstojné a bezpečné pracovní podmínky!

 

Vyzýváme vládu, aby nedopustila propadání občanů České republiky do chudoby, aby zajistila konkrétní a účinnou pomoc při řešení dopadů prudce se zvyšujících cen energií i cen základních životních potřeb!

 

Praha 5. 9. 2022

Zdroj a foto:

https://www.zdravotnickeodbory.cz/mitink-cmkos-proti-chudobe/