Aktualita ze dne 16. 10. 2017

Program jednání na výroční schůzi základní organizace konané dne 13. a 14. 11. 2017

1. Zahájení schůze, přivítaní hostů

 

2. Informace o činnosti ZO za předchozí období (FKSP, KS, IAŘ)

 

3. Definování cílů ZO pro další období

 

4. Představení komunikační strategie a postupů při prosazování oprávněných požadavků zaměstnanců ZO vůči zaměstnavateli, zřizovateli, veřejnosti a zaměstnancům

 

5. Specifikování a představení právní ochrany pro zaměstnance (škody, úrazy, stížnosti, forenzní případy)

 

6. Informování o hospodaření ZO

 

7. Slovo hostům

 

8. Diskuze

 

9. Ukončení schůze a občerstvení(raut), neformální diskuze

 

V Praze dne 10.10. 2017

Výbor ZO