Aktualita ze dne 25. 8. 2022

Přidáno 10 % do tarifů od 1. září dostanou i hygienici a další státní zaměstnanci

 

 

V úterý 23. srpna se na Úřadu vlády opět setkali zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy se zástupci vlády, aby jednali o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě. Jednání zahájil premiér Petr Fiala, který úvodem připomněl, že na dalším kole jednání byla shoda a že se čekalo na makroekonomickou predikci Ministerstva financí.

 

Premiér Petr Fiala sdělil, že

  • vláda akceptuje návrh odborů a od 1. 9. 2022 zvýší o 10 % platové tarify nejen zaměstnancům, na které se vztahuje příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2014 Sb. (zaměstnanci veřejných služeb), ale také zaměstnancům, kteří jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (státní zaměstnanci), tedy hygienikům, zaměstnancům úřadů práce, ministerstev a dalším,
  • platí dohoda na zvýšení platů pro příslušníky bezpečnostních sborů, a to od 1. ledna 2023 o 10 % zvýšení tarifů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sdělil, že vláda bude s odbory dál jednat o skupinách zaměstnanců, pro které není navýšení platů dohodnuté.

Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl původní požadavek odborů zvýšit o 1000 Kč tarify také zaměstnancům, kteří již v letošním roce upravené tarify měli. Dále vznesl dotaz na předpokládaný termín jednání a požádal o upřesnění, zda vláda tímto návrhem považuje za vyřešené platy pro rok 2022, nebo i pro rok 2023.

Premiér Petr Fiala sdělil, že jednání o navýšení platů v roce 2023 by se mělo konat před odevzdáním návrhu státního rozpočtu Poslanecké sněmovně, termín jednání by měl být stanoven na poslední týden v září.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka upřesnil, že před jednáním se zástupci vlády by se mělo konat jednání odborné pracovní skupiny, která by se zabývala celkovým růstem platů a tarifními tabulkami, které jsou pod úrovní minimální a zaručené mzdy.

Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, že odbory dlouhodobě požadují řešit tarify pod úrovní minimální a zaručené mzdy.

Předseda OS hasičů Jiří Jílek vznesl dotaz, kdy hasiči obdrží finanční prostředky na covidové odměny, které vláda schválila v únoru, a zda hasiči dostanou mimořádné odměny za práci při likvidaci požáru v Hřensku.

Ministr financí Zbyněk Stanjura sdělil, že peníze přijdou, státní byrokracie prý trvá, o odměnách bude vláda jednat a bude řešit také problém s přesčasy.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil se znovu vrátil k navýšení platů zaměstnanců v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2014 a znovu se zeptal, zda vláda počítá s tím, že pro rok 2023 se bude znovu jednat také o těchto zaměstnancích. Připomněl také připravovaný zákon o veřejných kulturních institucích a požádal premiéra o stanovení termínu pro jednání k tomuto zákonu. Ohledně odměňování zaměstnanců v kultuře znovu apeloval na vládu, aby situaci řešila.

Premiér Fiala i ministr Stanjura sdělili, že jsou o situaci informováni a že se snaží vše řešit. Je nutné, aby si odbory uvědomily, že státní rozpočet je v mínusu a je nutné dál stát nezadlužovat.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová apelovala na zachování sociálního smíru.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že je nutné přihlédnout také k aktuálnímu vývoji cen energií na burze a cen plynu.

Premiér Fiala se znovu vrátil k odměňování v roce 2023 a sdělil, že v září se bude s odbory jednat o platech zdravotníků, pedagogů, zaměstnanců v sociálních službách.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla požadavky odborů  a znovu požádala vládu o upřesnění, kterých zaměstnanců se bude zářijové jednání o platech týkat. Zrekapitulovala, že je shoda na navýšení tarifů o 10 % pro zaměstnance, kteří dva roky zvýšené platové tarify neměli, že je shoda na zvýšení platových tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů od 1. ledna 2023 a že odbory nyní požadují jednání o platech všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navýšení tarifů o 10 % od 1. 9. 2022 je v kontextu součtu inflace za léta 2021, 2022 a předpokladu inflace 2023 naprosto nedostatečné. Mimo skupin zaměstnanců, kteří od 1. 9. 2022 žádnou úpravu platů mít nebudou, požadují odbory znovu jednat také o platech zaměstnanců, kteří mají platy upravené nyní.

Předsedkyně Žitníková také připomněla odlišnosti týkající se zdravotnictví a nutnost vyřešit platy ve zdravotnictví nejpozději do poloviny října vzhledem k povinnosti Ministerstva zdravotnictví vydat do konce října úhradovou vyhlášku. Požádala zástupce vlády, aby garantovali, že Ministerstvo zdravotnictví nevydá úhradovou vyhlášku před dokončením jednání o platech.

Premiér Fiala potvrdil, že jednání o platech se budou týkat všech skupin zaměstnanců veřejných služeb a že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyčká s úhradovou vyhláškou na závěry, které bude vláda mít k odměňování ve zdravotnictví. Doporučil, aby odbory s ministrem zdravotnictví jednaly.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík vznesl dotaz, jak vláda plánuje řešit platy pedagogů. Připomněl závazek vlády o navýšení platů a náklady, které by na dodržení tohoto závazku byly potřeba, pokud navýšení nebude rozložené v čase.

Premiér Fiala odpověděl, že pedagogy řeší a závazek chtějí dodržet.

Makroekonom ČMKOS Martin Fassmann vznesl dotaz, s jakým procentem navýšení příjmů státního rozpočtu počítá makroekonomická predikce Ministerstva financí ze zvýšení platů.

Ministr Stanjura sdělil, že informaci zašle písemně.

Místopředseda vlády Vít Rakušan v závěru jednání požádal odboráře, aby vyčkali na termín dalšího jednání, které bude stanoveno po dohodě předsedů koaličních stran.

V úplném závěru jednání došlo ke shodě, že na tiskové konferenci společně vystoupí předseda ČMKOS Josef Středula a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

***

Nařízení vlády související se zvýšením platových tarifů vláda schválí na svém příštím zasedání, takže do konce srpna vyjdou ve Sbírce zákonů a zvýšení platů bude právně zajištěné.

 

Bc.Dagmar Žitníková

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/pridano-10-tarifu-od-1-zari-dostanou-i-hygienici-a-dalsi-statni-zamestnanci/