Aktualita ze dne 6. 11. 2022

Předdůchody schválené!

FOTO: ZDRAVOTNICKÉ ODBORY

 

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

 

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů, a to v části páté v paragrafech 37 d a 37 e. Schválením novely se záchranáři opět o krůček přiblížili k odbory dlouho prosazovanému cíli, aby mohli v případě, že jim zdraví nedovoluje dál pracovat, odejít dříve do důchodu, a to bez krácení penze.

Základní podmínkou pro dřívější odchod do důchodu je, aby zdravotnický záchranář odpracoval na zdravotnické záchranné službě minimálně 4400 směn. Za toto období se mu krátí jeho důchodový věk o 30 měsíců. Za každých dalších 74 odpracovaných směn se odečítá další 1 měsíc, souhrnně lze odečíst maximálně 60 měsíců. Směnou se rozumí 8 hodin výkonu práce.

Na koho se novela vztahuje? Zaměstnáním zdravotnického záchranáře se rozumí zaměstnání, v němž jsou po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby.

Do dřívějšího důchodu mohou záchranáři odejít nejdříve od 1. ledna 2023, a to i ti, kteří již dosáhli na podmínku dříve. Důchod jim ovšem bude vyměřen nejdříve až od 1. ledna 2023.

Velké poděkování patří původním tvůrcům návrhu zákona, tedy poslancům MUDr. Jiřímu Maškovi, MUDr. Milanu Brázdilovi a Mgr. Janě Pastuchové.

Za upřesnění pojmu směna děkujeme MUDr. Vítu Kaňkovskému.

Za dodržení slova děkujeme ministrovi Marianovi Jurečkovi.

A kdo tento záměr prosazoval? V průběhu tří měsíců se na podporu dřívějších důchodů pro záchranáře konaly tři akce v Poslanecké sněmovně. Naši záchranáři odboráři byli urputní. Připomeňme si je na fotografiích. Děkujeme.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/poslanci-schvalili-predduchody-pro-zachranare-dekujeme-kolegum-za-jejich-urputnost/