Aktualita ze dne 25. 10. 2015

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

25. 10. 2015

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na další členskou schůzi v prostorách zdravotnické školy v ulici 5. května 51 v pondělí 23. 11. a v úterý 24. 11. 2015 od 19:30 hod.

Hlavními body programu jsou:

  • Hospodaření výboru ZO
  • Stav členské základny
  • Informace k novým webovým stránkám ZO
  • Informace k benefitům pro členy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR tj. pro členy ZO
  • Rekapitulace
  • Odstoupení stávajícího výboru ZO a volba členů výboru nového
  • Plány do budoucna

Na členské schůze bude pozván i pan ředitel MUDr. Kolouch, MBA. Rádi bychom požádali pana ředitele, aby dal prostor Vaším dotazům a podnětům. Věříme, že i to bude důvodem k Vaší hojné účasti. Zváni jsou i nečlenové, vezměte na schůzi své kolegy!

Těšíme se na Vás, přátelé.

Váš dosluhující výbor ZO

Jan Franěk, Milan Dolejš, Tomáš Bělohlávek, Markéta Vinšová, Jakub Štětka, Pawel Kotýnek, Honza Schorný