Aktualita ze dne 16. 7. 2022

Poslanci vládní koalice zamítli předdůchody záchranářů!

 

Ve středu 13. července měla Poslanecká sněmovna na programu jako první bod projednání návrhu zákona o důchodovém pojištění, který byl v pátek odložen. Na jednání opět přijeli záchranáři z různých koutů republiky. Tentokrát se schůze zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, kvůli jehož nepřítomnosti se v pátek 8. července projednání tohoto návrhu odložilo.

 

Od začátku jednání bylo téměř jasné, že zástupci koaličních stran nemají zájem podpořit návrhy na opravu zákona, který měl umožnit dřívější odchod do důchodu pro záchranáře, tak aby byl opravdu využitelný v praxi. Existující znění to totiž neumožňuje. Přístup koaličních poslanců byl vidět i na tom, že při úvodním vystoupení ministra práce a sociálních věcí mnozí z nich opustili jednací sál.

V úvodu jeden z předkladatelů poslanec Milan Brázdil (ANO) znovu vysvětloval, o co vlastně v tomto pozměňovacím návrhu jde, že nejde a o zásadní změny, ale pouze o úpravu tak, aby zákon byl aplikovatelný v praxi. Opět zdůraznil, že zdravotnická záchranná služba je sice nejmenší složkou Integrovaného záchranného systému (IZS), ale má největší počet výjezdů. Přesto její zaměstnanci nemají oproti ostatním složkám IZS žádné výhody. Uvedl také, že v době epidemie covidu všichni zaměstnancům záchranek děkovali, ale sotva se situace zlepšila, tak už se o nich vlastně neví. Zdůraznil také, že pro zákon, který Poslanecká sněmovna schválila ještě na závěr minulého volebního období, hlasovali i členové poslaneckého klubu KDU-ČSL, včetně současného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

Na jeho vystoupení reagoval předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Musím říci, že mne jeho vystoupení velice nemile překvapilo. Vůbec nebylo věcné, vlastně většinu svého vystoupení osočoval poslance Brázdila z toho, že uráží ministra, a choval se velice arogantně. Přitom na svých stránkách má v úvodním slově uvedeno, že: „Politika musí být postavena na slušnosti, poctivosti a pracovitosti. Svoboda, úcta k životu a solidarita jsou pro mě zásadní hodnoty. Ty se snažím chránit a prosazovat i jako poslanec za KDU-ČSL.“

Poté vystoupili další poslanci, kteří vyslovovali podporu tomuto návrhu na úpravu zákona o důchodovém pojištění.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na jejich vystoupení několikrát reagoval a opakoval, že připravují svůj návrh zákona, který bude projednán a který bude platit od 1. 1. 2023. Ovšem v tomto návrhu zákona se uvádí, že platnost má být od 1. 7. 2023. Další rozpor je v tom, že v tomto návrhu zákona, který se připravuje, se uvádí, že možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro záchranáře by se stanovovala tak, že za každých 10 let odpracovaných na ZZS by mohli jít do důchodu o rok dříve, takže na možnost dřívějšího odchodu do důchodu o pět let by dosáhli po odpracování 50 let (!!!).

Když se ho na to poslanci několikrát ptali, tak tyto rozpory ministr Jurečka nevysvětlil. Stále jen opakoval, že nepodporuje tento návrh, že připravuje vlastní návrh, ovšem konkrétní informace nepodal.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková v předvečer tohoto jednání znovu oslovila zástupce koaličních stran, znovu jim podala vysvětlení, proč by bylo správné tuto úpravu zákona přijmout. Bohužel z jejich strany nepřišla vůbec žádná reakce.

Jak se dalo předem očekávat podle postojů a chování poslanců koalice, při hlasování nebyly návrhy na úpravu zákona týkající se možnosti dřívějšího odchodu do důchodu záchranářů přijaty.

Je zajímavé, že při projednávání tohoto návrhu zákona byly ještě podány pozměňovací návrhy týkající se pěstounů, na kterých měla koalice zájem, a ty byly prohlasovány a přijaty.

Po skončení projednávání návrhu zákona se konala tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO, na kterém vystoupila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková a záchranáři z různých krajů republiky. Záznam tiskové konference můžete shlédnout zde:

https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=1177

Co říci závěrem? Bohužel se opět ukázalo, že jen politická příslušnost a politická rivalita jsou pro mnohé poslance rozhodující. Zájem pomoci záchranářům v jejich náročné a zodpovědné práci a pomoci jim v případě, kdy už nebudou moci ze zdravotních důvodů svou profesi vykonávat, bohužel v této bitvě nezvítězil, zvítězily politické zájmy. Pro takový přístup mne napadá pouze jedno pojmenování, a to je arogance moci.

Byla prohrána bitva, ale odborový svaz bude samozřejmě bojovat dál. Musíme nyní počkat, jak bude vypadat konečný návrh zákona o důchodovém pojištění, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Opět budeme všemi silami prosazovat, aby záchranáři mohli využívat možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jeho krácení.

Foto autor Mgr. Lubomír Francl

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/poslanci-vladni-koalice-zamitli-predduchody-zachranaru/