Aktualita ze dne 20. 3. 2024

Porada zástupců odborových organizací s vedením OS v Praze

FOTO:OSZSP ČR

Téměř 120 předsedů a dalších zástupců odborových organizací se v úterý 19. března v Praze sešlo na poradě s vedením odborového svazu. Na jaře se tyto porady konají pravidelně s cílem předat si vzájemně informace a zhodnotit předcházející rok. V přecházejících letech se porady konaly jak v jednotlivých krajských městech, tak i on-line, v roce 2024 se konají dvě porady, a to 19. března v Praze a 21. března v Olomouci. Účastníci si mohou vybrat, který termín a místo konání jim více vyhovují.

 

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hynková v prezentaci připomněly hlavní události a odborové akce v roce 2023 a poděkovaly za podporu odborových organizací i jednotlivých členů odborového svazu při těchto akcích. Místopředseda OS Lubomír Francl se kvůli nemoci nemohl porady zúčastnit.

Předsedkyně Dagmar Žitníková zdůraznila, že díky silné podpoře členů odborů a jejich různým formám protestů a nátlaku se loni podařilo zabránit znovuzavedení karenční doby, vládním návrhům na snížení prostředků na platy o 5 %, na snížení dotací pro sociální služby, na nulovou valorizaci plateb za státní pojištěnce atd. Popsala jednání s vládou a ministry, která velmi často nejsou korektní, nedodržují se vyřčené sliby a při prosazování vládních asociálních návrhů se obchází řádný legislativní proces nebo se dokonce nevídaným způsobem porušuje.

Nastínila, co lze očekávat v letošním roce, že i letos jsou jednání velmi těžká a nepříjemná a vláda i zdravotní pojišťovny předkládají zcela nepřijatelné návrhy, které by poškodily nejen zaměstnance, ale i kvalitu poskytované péče.

Na poradě se probrala rovněž současná situace v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde ve funkci skončil předseda Josef Středula a na funkci abdikoval také místopředseda Vít Samek.

Účastníci porady v diskusi popisovali velké problémy vyplývající s omezení prostředků FKSP a z neochoty ředitelů vyplácet dohodnuté zvýšení platů a mezd. Požadovali sjednocení sytému odměňování a rozšíření platových tabulek.

V závěru se porada věnovala problematice získávání nových členů odborů a výměně zkušeností s touto činností.

 

zdroj: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/porada-zastupcu-odborovych-organizaci-s-vedenim-os-v-praze/