Aktualita ze dne 19. 8. 2021

Pojištění právní ochrany D.A.S.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

připomínáme, že každý člen naší odborové organizace má k dispozici v rámci členských příspěvků právní ochranu zaměstnance a pojištění Právník do kapsy, které se vztahuje na členy OS i na jejich rodinné příslušníky!

 

Každý člen naší odborové organizace ( člen odborového svazu – OS) by měl mít svoji průkazku s identifikačním číslem, které mu umožní ptát se právníků D.A.S. telefonicky, e-mailem či písemně na nejrůznější záležitosti, které ho trápí nejen na pracovišti, ale i v soukromí. Pokud jste svoji průkazku ještě neobdrželi, obraťte se na předsedkyni nebo předsedu své odborové organizace. Pokud neuspějete, obraťte se na místopředsedu OS Lubomíra Francla (francl.lubomir@cmkos.cz).

Benefit rozšiřuje významně možnosti právního poradenství a právní pomoci pro každého člena OS, právníci odborového svazu samozřejmě zůstávají nadále k dispozici odborovým organizacím i členům, a to především při řešení složitějších záležitostí.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY ZAMĚSTNANCE
Vztahuje se na problémy související se zaměstnáním, například:
○ při porušování zákoníku práce či jiných pracovněprávních předpisů
○ při porušování povinností v oblasti pracovní doby, práce přesčas, přestávek na jídlo a oddech
○ při problémech v souvislosti s převedením na jinou práci
○ při problémech v souvislosti s pracovními cestami
○ při nedodržování pracovní smlouvy
○ při porušování povinností v oblasti odměňování, včetně odstupného
○ při neplatném rozvázání pracovního poměru
○ při problémech v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
○ při problémech v souvislosti s návratem z mateřské a rodičovské dovolené
○ při sporech s pojišťovnou v souvislosti s uplatněním nároku z pojištění za škody způsobené,
zaměstnancem zaměstnavateli
○ při uplatnění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnanci z důvodu poškození přístroje,
nástroje či jiné věci patřící zaměstnavateli
○ při obvinění z trestného činu, kárného či disciplinárního deliktu atd. v souvislosti
s výkonem pracovních povinností
Získáváte:
○ právní poradenství na telefonu a e-mailem 24 hodin denně 7 dní v týdnu
○ tým nezávislých právníků D.A.S.
○ úhradu nákladů na řešení právního problému až do výše 1 000 000 Kč
○ v případě nutnosti úhradu nákladů na zpracování znaleckých posudků
○ rychlý, profesionální a lidský přístup při řešení svého právního problému

 

Můžete si dále též nechat posoudit, nebo vytvořit následující smlouvy:

● nájemní smlouva k bytu, přičemž pojištěná osoba vystupuje v pozici nájemce,

● kupní smlouva k nemovitosti,

● kupní smlouva k věci movité,

● smlouva o zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti či motorového vozidla, včetně smlouvy o budoucí kupní smlouvě či smlouvy rezervační k nemovitosti či motorovému vozidlu,

● smlouva o zápůjčce finančních prostředků,

● cestovní smlouva, přičemž pojištěná osoba vystupuje v pozici spotřebitele.

Na kontrolu, nebo vytvoření smlouvy je maximální limit 10 000 Kč a smlouvy lze posuzovat a sestavovat pro každého pojištěného pouze 1x za rok.

Úplný výčet všech podmínek již byl zaslán do všech odborových organizací.

Věříme, že rozšířenou nabídku pojištění využijete a velmi také uvítáme, pokud nám dáte vědět, jak jste se službami spokojení.

 

Leták s informacemi o odborovém pojištění D.A.S. viz níže jako soubor ke stažení.

 

letak-pojisteni-pravni-ochrany-d.a.s.

stáhnout