Aktualita ze dne 13. 11. 2021

Podmínky vstupu na Výroční schůzi 2021

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a aktuálním vládním opatřením jsme nuceni vám oznámit podmínky ke vstupu na avizovanou výroční schůzi ve dnech 15. a 16.11.2021.
Po konzultaci s Hygienickou stanicí Hl.m.Prahy bude vstup našim členům umožněn pouze za těchto podmínek:
1. Předložení národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19 za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
2. Předložení výsledku o negativním antigenním testu provedeného nejdéle 24 hodin před schůzí.
3. Předložení výsledku o negativním PCR testu provedeného nejdéle 72 hodin před schůzí.
4. Podstoupení antigenního samotestu na místě ( v tomto případě si člen zajistí test na vlastní náklady )
5. Doklad o prodělání Covid 19, kdy neuplynulo více jak 180 dní od prvního pozitivního testu na přítomnost viru.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Váš
Výbor ZO OSZSP ČR ZZS HMP