Aktualita ze dne 12. 6. 2024

Podle Jurečky je namístě hledat cesty k růstu platů ve veřejné sféře od září

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je namístě hledat cestu k navýšení platů ve veřejné sféře letos od září. Jurečka to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání s odborovými předáky veřejného sektoru. Klonil by se k odlišnému přidání pro různé profese podle propadu jejich reálného výdělku z minulých let. Uvedl ale, že koalice na přidání shodu nemá a bude o něm ještě jednat. Odbory trvají na zvýšení platových tarifů od září o 15 procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dodal, že 131.000 pracovníků má základ výdělku pod zaručenou a minimální mzdou. Celkem by mělo podle údajů ministerstva práce pro stát a veřejný sektor pracovat asi 846.300 lidí.

 

„Je opravdu namístě hledat cestu k tomu, abychom od 1. září přistoupili ke zvýšení platů. Z mého pohledu bych to viděl do určité míry diferencovaně pro jednotlivé skupiny. Tam, kde je situace nejsložitější, abychom udělali to zvýšení s větší prioritou,“ uvedl Jurečka. O jednání s odbory bude informovat lídry ostatních vládních stran. Koalice shodu na termínu a výši přidání zatím nemá a o růstu platů jedná, řekl ministr. Do příštího týdne připraví návrh, jak by navýšení výdělků případně mohlo od září vypadat.

Jurečka podotkl, že platy ve státní a veřejné sféře rostly v minulých letech profesím rozdílně. Poukázal na reálný pokles výdělků kvůli vysoké inflaci.

„My trváme na tom, aby došlo k navýšení tarifů od 1. září o 15 procent. Situaci považujeme za velmi vážnou,“ uvedl Středula.

Plat ve veřejném sektoru stanovuje pět tabulek s jednotlivými tarify podle odbornosti a délky praxe. První tabulka je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou tabulkou se řídí odměňování v sociálních službách, třetí se používá pro zdravotníky a sestry, čtvrtá pro lékaře a zubaře a pátá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají státní zaměstnanci i bezpečnostní složky.

Podle Středuly má tarif v tabulce pod hranicí zaručené a minimální mzdy letos na 131.000 pracovníků. Pokud by se základy výdělků neupravily, v příštím roce po navýšení minimální mzdy by to mohlo být až 440.000 lidí, uvedl předák odborové centrály.

Zvýšení tarifů v nejnižší tabulce pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví či pro nepedagogy ve školství navrhla i část zaměstnavatelů. Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů už dřív vládě doporučily zvednout těmto zaměstnancům základ výdělku o pět procent, a to už od letošního dubna. Poukazovali na to, že zhruba polovina tarifů v této tabulce je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a že je obtížné za takových podmínek zaměstnance získat a udržet. Jurečka už dřív uvedl, že je mu návrh části zaměstnavatelů „poměrně sympatický“ a povede se o něm diskuse.

Podle podkladů k dnešnímu jednání, které ČTK získala, by navýšení platových tarifů od září o 15 procent vyšlo do konce roku na 22 miliard korun. Na růst o pět procent by bylo potřeba sedm miliard korun. Ministerstvo nastínilo i další čtyři varianty tak, aby se snížil či úplně odstranil počet tarifů pod minimální mzdou. Navrhuje v nich hlavně rozdíly v odměně podle praxe a vzdělání, tedy víc částky nivelizovat. Odbory to odmítly.

zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2525103